FiSSc: Grundutbildning för scoutledare i FLERFORM

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i flerform riktar sig till dig som inte har möjlighet att delta i en flerdagarskurs eller som har ogjorda moduler från en tidigare grundutbildning. Största delen avutbildningen är nätbaserad med varierande uppgifter som du genomför självständigt eller i mindre grupper. Vi använder Moodle som kursplattform.

Därtill deltar du i två närträffar och ett avslutande webinarie i januari 2020. Utbildningen innehåller modulerna Evenemangsledare och Kårledare samt den fristående modulen Ledarskapsövning.


NÄRTRÄFFAR:

21.9 i samband med Scoutledarträffarna

Denna närträff inleder den första delen av utbildningen, Evenemangsledare. Träffen tar 3h och är efter Scoutledarträffen.

9.11 i samband med Roverscout- och ledardagarna
Denna närträff inleder den andra delen av utbildningen, Kårledare. Alternativ träff erbjuds vid behov.

Avslutande webinarie i januari 2020
Webinariet avslutar utbildningen. Datumet fastställs i samråd med deltagarna.


INNEHÅLL:

Helheten Evenemangsledare
 fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren, projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under denna del kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse fär kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs.

Helheten Kårledare ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingen värderingar och en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under denna del kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål.

Ledarskapsövningen görs med fördel under kursens gång, alltså under hösten 2019.

Till modulen "Säker verksamhet i kåren" ingår att deltagaren innehar tillräckliga kunskaper i
 första hjälpen. Det rekommenderas att man i samband med utbildningen deltar i en första hjälpen -kurs.


MÅLGRUPP: Kursen riktar sig till scoutledare, dvs personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren. Utbildningen i flerform riktar sig till dig som inte har möjlighet att delta i en kurs som kräver närvaro eller som har ogjorda moduler från en tidigare grundutbildning (endast utbildningar som inletts 2008 eller senare kan kompletteras).


DELTAGARAVGIFT: 50 € (oberoende om du deltar i hela utbildningen eller endast i en del av modulerna)

KURSSTABEN BESTÅR AV: Kevin Kulju, Chride Mylius, Alexandra Nordström och Nina Martin.

KONTAKT: 
Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243


Anmälning senast 15.9.


Utbildningen arrangeras i samarbete med SFV.