FiSSc: Grundutbildning för scoutledare i flerform

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i flerform riktar sig till dig som inte har möjlighet att delta i en fysisk flerdagarskurs. Utbildningen är nätbaserad med varierande uppgifter som du genomför självständigt eller i mindre grupper. Vi använder Moodle som kursplattform. Några närträffar hör även till utbildningen. 

Utbildningen innehåller helheterna Evenemangsledare och Kårledare samt den fristående modulen Ledarskapsövning. 

INNEHÅLL:

Helheten Evenemangsledare fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren, projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under denna del kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse fär kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs.

Helheten Kårledare ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingen värderingar och en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under denna del kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål.

Ledarskapsövningen
 görs med fördel under kursens gång, alltså under våren 2024.

Till modulen "Säker verksamhet i kåren" ingår att deltagaren innehar tillräckliga kunskaper i första hjälpen. Det rekommenderas att man i samband med utbildningen deltar i en första hjälpen -kurs.


MÅLGRUPP: Kursen riktar sig till scoutledare, dvs personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren. Utbildningen i flerform riktar sig till dig som inte har möjlighet att delta i en kurs som kräver närvaro eller som har ogjorda moduler från en tidigare grundutbildning (endast utbildningar som inletts 2008 eller senare kan kompletteras).


DELTAGARAVGIFT: 50 € (oberoende om du deltar i hela utbildningen eller endast i en del av modulerna)


KONTAKT:
Koordinator med ansvar för kompetensutveckling Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083

Förlängd anmälningstid: Anmälning senast 1.2

Information om tillgänglighet: Kontakta koordinatorn Andrea Hynynen: andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083 i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program ) 

Utbildningen arrangeras i samråd med SFV.Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang