FiSSc: Grundutbildning för scoutledare 4-6.10 och 22-24.11

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt den fristående modulen Ledarskapsövning. Du anmäler dig till båda kurshelheterna samtidigt.

Del 1, Evenemangsledare: 4-6.10

Utbildningens första del fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under kursen kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse för kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs. Kom och lär dig leda evenemang!

Del 2, Kårledare: 22-24.11

Utbildningens andra del ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar och en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under kursen kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål. Kom och lär dig leda en kår! 

Ledarskapsövningen: Ledarskapsövningen görs mellan kursveckosluten.

Till modulen "Säker verksamhet i kåren" ingår kunskaper i första hjälpen. Ett smidigt sätt att införskaffa dessa är att delta i en första hjälpen kurs. Vi rekommenderar att du deltar i en första hjälpen -kurs under samma termin som utbildningen.

Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren.

PLATS: Stensböle, Tarkisvägen 262, Borgå

DELTAGARAVGIFT: 90

KONTAKT:
koordinator med ansvar för kompetensutveckling Andrea Hynynen: andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083

ANMÄLAN: Anmälnings DL 15.9 

Kursen arrangeras i samråd med SFV.