FiSSc: FiSScExplosion

FiSScExplosionen samlar explorerscouter från hela FiSSc, så nu har du världens chans att träffa kompisarna från Nothamn, eller skapa fiilis inför sommarens läger och seglatser. Förutom att bonda med de andra explorerscouterna deltar du i workshops, skrattar, chillar och lär dig nya saker om framförallt dig själv.
 
FiSScExplosionen är också öppen för ungdomar i 15-17-årsåldern som inte ännu är scouter. 
Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Explorerscouter och kompisdeltagare i åldern 15-17.

Plats: Evenemanget ordnas på Laitikkala i Pälkäne

Hur tar vi oss dit: Deltagarna tar sig med tåg eller buss (eller bilskjuts om tåg/buss inte är möjligt/ändamålsenligt) till Tammerfors tågstation därifrån vi åker med abonnerad buss till Laitikkala på lördag morgon; på söndag blir det sedan samma procedur åt andra hållet.

Hur sover vi: Vi sover inomhus i lägergårdens sovsalar. 

Deltagaravgift: 55€ I priset ingår bussavgift på 15€ (Du kan ansöka om reseunderstöd för dina resor till och från bussen max 50€ utbetalas)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1. (Anmälan görs av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med lämpliga rättigheter.) Observera att anmälningen inte ännu garanterar dig en plats på evenemanget. Efter sista anmälningsdag avgörs vilka som ryms med, ifall det kommit fler anmälningar än vad det finns plats för på evenemanget.)

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Tapahtuma, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang