INHIBERAD: FiSSc: Familjescoutledarutbildning

Är du eller din kår intresserad av att börja med familjescouting? Har ni redan kickat igång och behöver stöd, tips och material? 
Familjescoutledarutbildningen riktar sig till dem som fungerar som familjescoutledare,har tänkt bli det eller annars funderar på att börja med familjescouting. Utbildningen varar ca 2h.

Målgrupp: explorerscouter med familjescoutledaruppdrag, roverscouter, äldre ledare
Deltagaravgift: 0 €
Tidpunkt: 6.4 kl 14.30-16.30
Plats: Jakobs Park, Jakobsgatan 13 68600 Jakobstad
Sista anmälningsdag: 30.3
Kontakt: medlemsutvecklingskoordinator Emma Portman (emma.portman@scout.fi/ 044 7493179)

Information om tillgänglighet: Kontakta koordinatorn Emma Portman i frågor som gällerkursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig,hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet,hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program).