FiSSc: Båtförarkurs

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens båt. På kursen går vi igenom skärgårdsnavigation, lagar och förordningar, säkerhet ombord, seglatsblanering samt skepparansvar och sjöscouting.

Kursen är indelad i en teoridel (den här kursen) och en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen genomförs före praktikdelen.  

Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få ha ett övningscertifikat. 

Kursen ordnas samtidigt och på samma plats som Sekondkursen.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Explorerscouter (åldersgräns: 15) och roverscouter samt ledare. Du bör på förhand bekanta dig med grunderna i navigation. 

Plats: Kursen ordnas på Ahtela lägercentrum i Sagu.

Hur tar vi oss dit: Abonnerade bussar kör deltagare till Ahtela från Helsingfors (vid behov Borgå) och Åbo (samt såklart även hem på söndag). Att åka med bussen kostar 15€ (tur+retur)

Hur sover vi: Vi sover inomhus i Ahtelas inkvarteringsstugor

Deltagaravgift: 40€ + 15€ för kursens kompendium ifall du vill ha det i pappersform (Du kan ansöka om reseunderstöd för dina resor till och från bussen; självrisk 15€, max 50€ utbetalas)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1 --> anmälningstiden förlängd till 15.2. (Begränsat antal platser som delast ut i anmälningsordning.) (För minderåriga deltagare görs anmälan av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med lämpliga rättigheter.) 

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang