FiSSc: Båtförarkurs

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens båt. På kursen går vi igenom skärgårdsnavigation, lagar och förordningar, säkerhet ombord, seglatsblanering samt skepparansvar och sjöscouting.

Kursen är indelad i en teoridel (den här kursen) och en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen genomförs före praktikdelen.  

Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få ha ett övningscertifikat. 

Kursen ordnas samtidigt och på samma plats som Skepparkursens första teoriveckoslut.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Explorerscouter (åldersgräns: 15) och roverscouter. Du bör på förhand bekanta dig med grunderna i navigation. 

Plats: Kursen ordnas i Raseborg, i Ekenäs på Mikaelskolan.

Hur tar vi oss dit:
Med buss från Karis, dit deltagarna kan ta sig med tåg.

Hur sover vi: 
Vi sover inomhus på golvet i skolans utrymmen. 

Deltagaravgift: 40€ + 15€ för kompendiet ifall du vill ha det i pappersform (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1.
 --> anmälningstiden är förlängd till 15.2. Lediga platser delas ut i anmälningsordning. (Anmälan av minderåriga scouter görs av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med lämpliga rättigheter.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Ruoka, Hygienia, Lääkitys ja ensiapu

Läs mer om tillgänglighet på evenemang