Du är här

Äventyrsveckan

Finlands Svenska Scouter erbjuder elever i årskurs 1-2 och i eftisverksamheten att under hösten 2018 delta i Äventyrsveckan! Materialet är gratis och varje klass väljer fritt i vilken utsträckning och med vilken tidtabell ni använder materialpaketet.

I scouterna lär man sig färdigheter för vardagen, att fungera i grupp och att ta tag i saker – och allt lär man sig genom att göra det tillsammans! Äventyr och upplevelser hör till scouting samtidigt som lär man sig ta ansvar för sig själv och andra. Äventyrsveckan består av olika aktiviteter som fyller programmässigt ca 2 lektioner/dag under en veckas tid. Det är tillåtet, t.o.m. önskvärt att du och din  klass förverkligar Äventyrsveckan enligt den tidtabell och de uppgifter som passar just er grupp bäst.  

Förutom att eleverna under veckan får lära sig nyttiga kunskaper och färdigheter, fungerar materialet även utmärkt som ett verktyg för att skapa gruppanda. Äventyrsveckan är indelad i fem olika temadagar och materialet är utarbetat utgående från läroplanens kompetensområden. Vid varje aktivitet finns nämnt vilket kompetensområde aktiviteten stöder. Materialet är även anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets utveckling genom att beakta olika utvecklingsfaser inom åldersgrupperna och individens särdrag.  

Materialpaketet innehåller:

  • Lärarens guide med klara instruktioner för uppgifterna under Äventyrsveckan
  • Ett uppgiftskort med klistermärken för varje elev

Anmälningen till årets kampanj är avslutad. Materialet skickas till de anmälda skolklasserna i augusti. 

Om er skola eller eftis deltagit i kampanjen får ni gärna fylla i denna korta utvärderingsenkäten.

Välkommen med på äventyr!

För närmare uppgifter kontakta Finlands Svenska Scouters kansli.