Meripartiokoulutusjärjestelmän uudistus, tekijä

Meripartioryhmä on käynnistänyt koulutusjärjestelmäuudistuksen vuonna 2019. Tavoitteena on, että uudistettu koulutusjärjestelmä olisi täydessä laajuudessaan käytössä 2021. Projektiryhmä on luonnostellut uudistusta kevään ja kesän ajan käyttäen apuna piireiltä saatuja palautteita. Luonnos uusista sisällöistä on piireissä lausuntokierroksilla lokakuun ajan. Samalla rekrytoidaan myös tekijät oppimateriaalien valmistamiseen. Pilottikurssit pidetään vuoden 2020 aikana ja niistä kerätyn kokemuksen ja palautteen perusteella laaditaan lopulliset materiaalit kursseja varten ja ne julkaistaneen vuoden 2021 alussa. Tavoitteena on laatia oppimateriaaliksi kursseja varten oppikirja, audiovisuaalinen oppimateriaali koulutuksia varten, kouluttajan ohjeet ja lokikirja oman oppimisen seuraamista varten. 

Kaikki pestit kestävät syksystä 2019 kevääseen 2021. Suurin työmäärä sijoittuu talveen 2019-2020. Kaikkiin pesteihin haetaan tämän pesti-ilmoituksen kautta. 

Oppimateriaalituotantoa varten avataan seuraavat pestit:

Kurssikohtaisten koordinaattorien (Veneenohjaajakurssi - kipparikurssi 2) tehtävänä on kyseisen kurssin kokonaisuuden yhtenäisyyden valvominen ja kokonaisuuden hallinta. Työtä tehdään yhteistyössä sisällöntuottajien ja meripartioryhmän edustajien kanssa. Koordinaattorit osallistuvat koordinoimilleen pilottikursseille kevään 2020 aikana.

Pedagogiikkakoordinaattorin tehtävä on luoda ohjeistus pedagogisten näkökulmien huomioimisesta oppimateriaalien tekemisessä ja tukea projektiryhmää. Edellyttää vahvaa pedagogista osaamista.

Kuvituskoordinaattori vastaa oppimateriaalin audiovisuaalisen materiaalin tuotannosta. Suunnittelee kuvituksen ja muun audiovisuaalisen oppimateriaalin yhdessä sisällöntuottajien kanssa ja johtaa kuvittajia ja taittajia. Aiempi osaaminen graafiselta alalta katsotaan eduksi.

Sisällöntuottajat suunnittelevat ja toteuttavat oppimateriaalin ja kursseilla toteutettavan opetuksen. Työtä tehdään yhteistyössä meripartioryhmässä kyseisiä aihealueita suunnitelleiden henkilöiden ja kurssikoordinaattorien kanssa. Kuvitus suunnitellaan kuvituskoordinaattorin kanssa yhteistyössä. Yksittäistä aihealuetta toteuttamaan tarvitaan noin 1-4 henkilöä, riippuen aiheen laajuudesta ja pestattavan tehtävään käytettävissä olevasta ajasta. Tavoitteena on, että sisällöntuottajat osallistuvat vähintään yhdelle pilottikurssille keväällä 2020 kouluttaen valmistelemansa aiheen. Pilottikurssien jälkeen oppimateriaalia viimeistellään. Edellyttää oman aihealueen perusteellista tuntemista. 

Kuvittaja tuottaa oppimateriaalin piirrokset, valokuvat, videot ja animaatiot ym. audiovisuaalisen oppimateriaalin. Työtä tehdään yhdessä kuvituskoordinaattorin ja sisällöntuottajien kanssa. 

Oikoluku vastaa oppimateriaalin kielellisestä laadusta ja rajoitetusti myös asiasisällön tarkastuksesta. 

Taittajat vastaavat oppimateriaalin visuaalisesta ilmeestä ja oppikirjan taitosta. Työtä tehdään yhteistyössä kuvituskoordinaattorin ja kuvittajien kanssa. Aiempi osaaminen graafiselta alalta katsotaan eduksi.

Fyll i ansökan