Anmälan till lägret

Anmälningsinstruktioner för Najs 2020

Anmälan för alla deltagare är öppen mellan 14.1-7.4.2020. Myndiga deltagare kan göra sin anmälan själv. För minderåriga deltagare kan endast målsman göra anmälan till lägret. Anmälan till Najs 2020 lägret görs i scoutregistret Kuksa via denna anmälningslänk

Uppdatering 27.3

Anmälningstiden fortsätter ännu och Najs 2020-lägeravgiften faktureras enbart om lägret blir av

Anmälningstiden till Najs 2020 fortsätter ännu och förhoppningen är att vi får ett läger i sommar, trots allt. Saken lär klarna inom en nära framtid, tills dess håller vi tummarna och hoppas på det bästa samtidigt som det redan smids planer för vad som händer ifall myndigheterna besluter att vi inte ska ordna läger i sommar. Massor med ledare planerar och gör sitt bästa för att göra ett fantastiskt läger och vi har ännu inte gett upp! Många har undrat vad som sker med de anmäldas lägeravgifter om en inhibering blir aktuell, vi har inte behövt ta ställning till sådant tidigare. Förbundsstyrelsen har granskat läget och beslutat att inga deltagaravgifter faktureras ifall vårt läger inte blir av p.g.a. coronaviruset. Så det är tryggt att anmäla sig utan risk för att bli fakturerad om våra planer inte förverkligas.

Anmälningstiden är förlängd fram till tisdag 7.4.
Det är möjligt att ansöka om stipendier och det går att avboka sitt deltagande avgiftsfritt fram till  samma datum. I och med att anmälningen förlängs så skjuts faktureringen av deltagaravgiften upp. Lägret faktureras i en omgång från och med 12.5.2020.

Najs 2020 sommarjobbs-, semester- och miligaranti är i kraft till 31.5.2020. Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det också möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan deltagare fram till 31.5.2020.

Anmälningsinstruktioner och villkor hittar du här https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/anmalan-till-lagret/ 

Deltagaravgifter för Najs 2020
Långa lägret 29.7-5.8.2020 200 €
Korta lägret 29.7-1.8.2020 115 € 
Dygnsavgift 35 €
Barn under 2 år får delta avgiftsfritt 
Barn i åldern 2-7 år betalar en dygnsavgift på 6 €.

På den här sidan kan du läsa om följande

Allmänt om anmälan

Besvara alla frågor noggrant i anmälningsblanketten. Du kan redigera din anmälan ända tills anmälningstiden slutar den 7 april 2020. Du kan redigera din information genom att trycka på fliken evenemang i din Kuksa profil, sedan på Najs 2020 och därefter på ”redigera”. Du som inte ännu är scout kan redigera din anmälan genom att logga in med koden som du fått per e-post när du anmält dig till lägret.

Alla fält märkta med en röd stjärna är obligatoriska. Om de obligatoriska fälten inte är ifyllda är det inte möjligt att slutföra anmälan. Anmälningsblanketten anmärker automatiskt om något obligatoriskt fält har lämnats obesvarad. Vissa större helheter är ”gömda”, t.ex. sjukdomar och allergier. Genom att kryssa för rutan för t.ex. allergier öppnas frågebatteriet för dig. Om du inte har allergier eller sjukdomar behöver du inte besvara dessa helheter.

Deltagarens uppgifter

Anmälarens personuppgifter är färdigt ifyllda i blanketten för scouter. Granska att uppgifterna är rätt och kolla att rätt person är anmäld i boxen för ”välj person som skall anmälas”. Ifall uppgifterna är fel kan du modifiera dem genom att klicka på redigera knappen. Kom ihåg att klicka på spara uppgifterna knappen när du är färdig!

Vill du anmäla dig till enskilda lägerdygn?

Vill du delta i Najs men kan delta bara under några dagar? Då kan du anmäla dig till enskilda lägerdygn. Du gör det genom att använda samma anmälningsblankett i Kuksa och väljer vilka dagar du deltar i.

Deltagare i alla åldersgrupper kan välja att anmäla sig till enskilda lägerdygn.
Om du anmäler dig till lägerdygn betalar du lägeravgift per dygn

Deltagaravgifter för Najs 2020
Dygnsavgift 35 €
Barn under 2 år får delta avgiftsfritt 
Barn i åldern 2-7 år betalar en dygnsavgift på 6 €.

Ur anmälningsvillkoren: Avgiften för lägerdygnet berättigar dig till ett 24 timmars läger med lägerprogram, mat och boende i eget tält. Avgiften inkluderar inte transport till eller från lägret.
Anmälan till enskilda lägerdygn är möjligt fram till 31.5.2020.

Hur anmäler du dig som scout?

Om du är scout behöver du ScoutID för att göra anmälan.
Instruktioner för hur du skapar ett ScoutID hittar du här .

Hur anmäler du ditt minderåriga barn som är scout?

Det är alltid målsmannen som anmäler en minderårig deltagare. Målsmannen anmäler deltagaren med målsmannens ScoutID, inte med minderåriga deltagarens ScoutID. Om du har glömt ditt ScoutID eller har tekniska problem ta kontakt med kårens medlemsregisteransvarig. Obs! Om du är målsman hittar du instruktioner för hur du skapar ScoutID här.

Hur anmäler du dig som inte ännu scout?

Om du inte ännu är scout anmäler du dig utan ScoutID. Obs! Gäller enbart dig som testar på scouting!

Hur anmäler du dig till familjelägret?

För att du och dina familjemedlemmars anmälan ska kopplas ihop till ett hushåll behöver ni skapa ett familjelägerID. Bara en familjemedlem ska skapa ett familjelägerID, varefter du kan dela familjelägerID numret med övriga deltagare i din familj. Du skapar ett familjelägerID genom att klicka på ”skapa familjelägerID” i anmälningsblanketten.

FamiljelägerID

Du kan anmälan dig som en familj till Najs 2020. Vi önskar att familjelägerdeltagarna anmäler sig på följande sätt. Klicka på Skapa familjelägerID. Systemet ger dig en kod, som resten av familjen kan använda för att anmäla sig. Spara koden genast så att ni kommer ihåg den. Obs! Bara en i familj ska skapa familjelägerID till resten av familjen! När nästa familjemedlem anmäler sig så infogas koden i fältet för familjelägerID för att koppla ihop din och dina familjemedlemmars anmälningar. Om du glömmer bort ditt familjelägerID, ta kontakt per e-mail najs2020@scout.fi

Frågor i anmälningsblanketten

Deltagande

I den här frågan väljer du ett alternativ för ditt deltagande i Najs 2020. De som anmäler sig till ett eller flera skilda lägerdygn måste skilt ännu kryssa i vilka dagar de anmäler sig till i den följande frågan. Om du deltar i hela eller korta lägret behöver du inte enskilt kryssa i de dagar du är på lägret! Man kryssar i den första dagen på sitt lägerdygn enligt sin ankomst till lägret. Om du enbart deltar t.ex. fre-lö och anländer till lägret på fredag kväll så kryssar du i både fredag och lördag.

Dieter och allergier

På lägret serverar vi vanlig husmanskost. Uppge dina allergier så noggrannt som möjligt. Om din allergi inte finns med på listan så kan du skriva in på det öppna fältet i slutet på allergilistan. Observera att all mat som serveras är laktosfri! Om du har läkemedelsallergier så skriv in det i fältet för läkemedelsallergier.

Sjukdomar

Under sjukdomsfliken ska du fylla i sjukdomar eller funktionsvariationer som påverkar din/ditt barns hälsa och lägervardag. Uppgifterna används endast av sjukvården ifall det finns ett akut behov för det. Det är också viktigt för den närmsta ledaren att vara medveten om deltagarens hälsotillstånd så att vi kan reagera tillräckligt snabbt vid eventuella sjukanfall.

Specialkompetenser

Endast ledare behöver svara på dessa frågor! Ifall vi behöver just din specialkunskap under lägret kan det hända att vi kontaktar dig om vi t.ex. har behov för flera ordningsvakter under öppningsceremonin.

Home hospitality

Denna fråga besvaras av alla! Var uppmärksam att Home hospitality tiden börjar efter lägret 5.8-8.8.2020. Vilket betyder att om du bara deltar i det korta lägret 29.7-1.8.2020 så kan inte din Home hospitality gäst resa hem med dig utan då måste ni skilt kolla med transport för gästen hem till er.

Familjeläger

Familjelägret är avsett för familjer med barn i åldern 0-7 år som deltar i Najs 2020. Svara på dessa frågor om du deltar på familjelägret. Målsmän i familjen har möjlighet att ta uppdrag i en uppdragspatrull eller inom ett önskat område medan barnet/barnen deltar i lägerdagis.

Lägerdagis hålls mellan kl 9 och 17 med ledare utbildade inom branschen. Lägerdagiset ger barnen möjlighet att leka med andra jämnåriga barn och ta del av ett scoutigt lägerprogram anpassat till deras ålder. Samtidigt som ni föräldrar har möjlighet att ta del av lägervardagen och sköta ett ledaruppdrag. Lägerdagisansvariga Fanny Aaltonen svarar gärna på frågor! Du kan kontakta Fanny per e-mail fanny.aaltonen@scout.fi

Explorerscouter (15-17 år)

Besvara dessa frågor om deltagaren är en explorerscout. Fyll i vilket område som intresserar dig mest med tanke på uppdrag. Explorerscouter kommer att ha program 50% av lägertiden och uppdrag de resterande 50% av lägertiden.

Uppdrag

Svara enbart på dessa frågor om du är roverscout (17-22 år) eller äldre! Gäller också för nordiska scouter. Om du deltar i familjelägret  och har anmält dig till en uppdragspatrull behöver du inte svara på dessa frågor.

Icke ännu scouter

Svara på dessa frågor om du kommer och testa på scouting! Om du inte har en kår du önskar bo med så kan du lämna fältet tomt så kontaktar vi dig efter att anmälan har gått ut för att ge dig en värdkår.

Val av åldersgruppsprogram

I deltagaranmälan måste du ange deltagarens åldersgrupp, vilket kommer påverka vilket program deltagaren är i under lägret. Åldersgruppen behöver inte vara den samma som deltagarens egentliga ålder. Om deltagaren är under sommaren på väg att flytta från en åldersgrupp till en annan t.ex. från spejarscout till explorerscout, rekommenderar vi att man anmäler sig enligt sin gamla åldersgrupp dvs. spejarscout. Om du är osäker på vilken åldersgrupp deltagaren hör till, kontakta din kår för mera info.

Inkvartering

Alla deltagare, också de med uppdrag, bor i första hand  med sin egen kår eller i familjelägret. Om ditt uppdrag kräver inkvartering någon annanstans än med din egna kår, kontakta din närmaste chef. Om din inkvartering är någon annanstans pga. ditt uppdrag så kan du skriva ner mera information under tilläggsinformation. I fältet kan du skriva t.ex. området var du kommer inkvarteras eller namnet på ditt team.

Stipendieansökan

Stipendier kan endast ansökas av scouter som är medlemmar i en scoutkår i Finland. Du kan inte söka om stipendier om du är medlem i en nordisk scoutkår utanför Finland eller om du kommer och testar på scouting. Stipendieansökan görs i samband med ansökan och därmed måste alla stipendieansökningar vara inlämnade innan 7.4 klockan 23.59 finsk tid. Du kan också fyllt i stipendieansökan efter att du fyll i anmälningen genom att logga in i Kuksa. Klicka på Najs 2020 evenemanget som du hittar i evenemangsfliken till vänster i din egna Kuksa profil. Därefter klickar du på redigera.

Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt. Deltagaren måste ge sitt godkännande för att överlämna uppgifter om stipendieansökan i samband med anmälan. Stipendier utges endast på basis av uppgifterna i ansökan och man behöver inte bifoga filer i ansökan.

Stipendier kan ansökas i tre kategorier, 100% av lägeravgiften, 50% av lägeravgiften och 50 euro. Ett eventuellt beviljat stipendium kan vara ett annat belopp än det du ansökt om. Observera dock att stipendiet inte kan vara större än den summa du ansöker om eller större än lägeravgiften.

Stipendiegruppen meddelar om stipendiebesluten direkt till dem som har ansökt om stipendium. Stipendierna tas automatiskt i beaktande i faktureringen av deltagaravgiften. De som inte fått ett stipendium eller fått beviljat ett mindre stipendium än det som ansökts, kan annullera sin lägeranmälan avgiftsfritt fram till 5.5.2020.

Anmälningsbekräftelse

När du har anmält dig får du en anmälningsbekräftelse till din e-post, samt till målsmannens e-mail om deltagaren är minderårig. Observera att e-post skickas till den adressen som finns lagrad i målsmansprofilen/deltagarprofilen i medlemsregistret Kuksa.

Anmälningsinstruktioner som pdf

Najs2020_anmälningsinstruktioner

Anmälningsvillkor

Najs2020_anmälningsvillkor

Dataskyddsbeskrivning

Najs2020_dataskyddsbeskrivning