Lediga chefsuppdrag

Najs 2020 har lediga chefsuppdrag inom nästan alla av lägrets delområden. Gå in och kika vad uppdragen har att ge dig. Kontakta gärna den stabsmedlem som nämns vid respektive uppdrag om du har frågor eller om du vill visa ditt intresse för något av uppdragen.

I de olika chefsuppdragen ingår utöver det som nämns för respektive uppdrag även

 • deltagande i chefsträff(ar)
 • kommunikation internt i lägerorganisationen
 • en viss mängd marknadsföring
 • den tidsanvändning som du anser dig behöva för att göra ett gott arbete inför lägret, under lägret och efter lägret (material till lägrets slutrapport) och
 • samarbete med de övriga delområdenas team.

Alla uppdrag söks med en friformig ansökan till respe

ktive

stabsmedlem som nämns vid varje uppdragsbeskrivning.

Chefsuppdrag inom delområdet kommunikation:

Chefsuppdragen inom delområdet resurs:

Ansvar för organiseringen av sponsorer och samarbeten tillsammans med resursteamet.

Primära syftet med uppdraget är att organisera och skaffa samarbeten och sponsorer för lägret tillsammans med resten av resursteamet och lägerkoordinatorn. Dessutom innebär uppdraget att man hjälper resten av teamet i deras uppdrag enligt förmåga.

Uppdragets längd: 06/2019-09/2020, starttiden är aningen flexibel

Stöd i uppdraget: Stöd fås av resurschefen och resten av resursteamet.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor  kan riktas till Robert “Bobbis” Lecklin 040-4603841, robert.lecklin(ät)scout.fi

Chefsuppdragen inom delområdet Program:

Som chef för vargungeprogrammet ser du och ditt team tillsammans på hela lägret med en vargunges ögon och ansvarar för att lägrets yngsta målgrupp får en fantastisk lägerupplevelse.

Du leder planeringen för och förverkligandet av vargungarnas eget program och lekpark. Även rekrytering och handledning av det egna teamet ingår i uppdraget.

Uppdragets längd: 06/2019-09/2020

Stöd i uppdraget: Maja Löfgren ger stöd i uppdraget

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor  kan riktas till Maja Löfgren, 0400-416483, maja.lofgren(ät)scout.fi.

Är rådd och tävlingar något som intresserar dej? Den här tävlingen är i så'na fall något för dej att planera, tävlingen är riktad till Äventyrare och Spejare och kommer att vara en del av dalarna.

Du leder planeringen för och förverkligandet av tävlingens innehåll med dina teammedlemmar. I uppdraget ingår även rekrytering och handledning av det egna tävlingsteamet.   

Uppdragets längd: 06/2019-09/2020 

Stöd i uppdraget: Programchef Ida Majors ger stöd i uppdraget

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Ida Majors, 050-4301177, ida.majors(ät)partio.fi.

Planera roverscouternas eget vardagsrum med programaktiviteter i drop-in format som man kan ha möjlighet att besöka när man inte har eget program. Utöver det ingår ledning och handledning av roverscoutteamsmedlemmarna.

Uppdragets längd: 06/2019-09/2020 

Stöd i uppdraget: Programchef Ida Majors är den i staben som ger stöd i uppdraget

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor riktas till Ida Majors, 050-4391177, ida.majors(ät)partio.fi.

Chefsuppdragen inom delområdet Upplevelse:

Ditt uppdrag är att organisera familjelägret så att begreppet familjescouting tas i beaktande i förverkligandet av lägret. Du ser till att familjescouterna har program och att deras specialbehov beaktas samt att alla vuxna i familjelägret har ett uppdrag.

Uppdragets längd 09/2019-08/2020

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor  kan riktas till Filip Nyman, filip.nyman@scout.fi

Ditt uppdrag är att tillsammans med lägerkanslichefen leda lägerkansliet som fungerar som lägrets infopunkt. Kansliet finns till för att underlätta deltagarnas vardag, samt för att vara up-to-date med det som händer på lägret, svara på deltagarnas frågor, koordination, upphittat m.m.

Uppgifter före lägret: tillsammans med lägerkanslichefen planera kansliets funktion, hålla koll mm och sköta lägret “infopunkt”.

Uppgifter på lägret : Fungera med kansliet som lägrets infopunkt som har koll på (nästan) allt och kan hjälpa deltagare eller ledare. Hjälpa till med planering och koordinering. Mycket samarbete med alla övriga team

Uppdragets längd:  ca. 11/2019-08/2020  

Stöd i uppdraget: lägerkanslichef Titti Edelmann

Uppdraget söks på updragsbörsen. Vid frågor kontakta Titti Edelmann titti.edelmann@gmail.com 

Chefsuppdragen inom delområdet Personal:

Du får samarbeta med alla på lägret. Du har stora möjligheter att se hela lägret inifrån. Du lär dig hantera stora helheter av information.

 • Tillsammans med Stabsmedlemmen med ansvar för personal hanterar du ledaruppdragen på lägret
 • Stöder du de som rekryterar i handslagsprocessen
 • Hanterar du rekryteringslistan, d.v.s. vem har blivit rekryterad vart och vem är kontaktad
 • Välkomnandet av och allmänt stöd till nya rekryterade chefer
 • Håller koll på vilka uppdrag som är lediga att söka
 • Ser till att alla vuxna på lägret har ett uppdrag på lägret.
 • Övervakar att alla vuxna har ett lagom stort uppdrag på lägret samt att de vuxna även får vila under lägret.

Uppdragets längd: 10/2019-09/2020 

Stöd i uppdraget: Stöd från stabsmedlemmen med ansvar för personal.  Andra ledare i teamet.

Uppdraget söks via uppdragsbörsen. Frågor riktas till Anna Åkerman, anna.akerman(ät)scout.fi.

Du får samarbeta med alla på lägret. Du har stora möjligheter att se hela lägret inifrån. Du lär dig hantera stora helheter av information.
 
Tillsammans med Stabsmedlemmen med ansvar för personal hanterar du 
 • Ledaruppdragen på lägret
 • Stöder du de som rekryterar i handslagsprocessen
 • Hanterar du rekryteringslistan, d.v.s. vem har blivit rekryterad vart och vem är kontaktad
 • Välkomnandet av och allmänt stöd till nya rekryterade chefer
 • Håller koll på vilka uppdrag som är lediga att söka
 • Ser till att alla vuxna på lägret har ett uppdrag på lägret.
Övervakar att alla vuxna har ett lagom stort uppdrag på lägret samt att de vuxna även får vila under lägret.

Uppdragets längd: 10/2019-09/2020 
 
Stöd i uppdraget: Stöd från stabsmedlemmen med ansvar för personal.  Andra ledare i teamet.
 
Uppdraget söks via uppdragsbörsen. Frågor och ansökningar kan riktas till Anna Åkerman, anna.akerman(ät)scout.fi.

Chefsuppdragen inom delområdet Basservice:

Ditt uppdrag är att leda infrateamet på ca 10 medlemmar. Du och ditt team ser till att lägret får en fungerande infrastruktur. Ett intressant uppdrag där du är mitt i händelsernas centrum.
 
Uppdragets längd: 10/2019-09/2020
 
Stöd i uppdraget: Basservicechef Jonny Rittinghaus
 
Uppdraget kan sökas via uppdragsbörsen. Frågor och ansökningar skickas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittinghaus(ät)partio.fi
Ditt uppdrag är att leda sjukvårdsteamet tillsammans med vice-sjukvårdschefen och kuratorn. Sjukvårdschefen förutsätts ha läkarlegitimation eftersom hen ansvarar för sjukvårdsmateriel och mediciner.
 
Sjukvårdsteamet består av 8-10 medlemmar. 
 
Uppdragets längd: 10/2019-09/2020 
 
Stöd i uppdraget: Basservicechef Jonny Rittinghaus
 
Uppdraget kan sökas via uppdragsbörsen. Frågor och ansökningar skickas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittinghaus(ät)partio.fi.

Ditt uppdrag är att leda arrangemangen kring besöksdagen tillsammans med ditt team. Ni samarbetar tätt med både säkerhetsteamet och bespisningen.

Uppdragets längd: 06/2019-09/2020 

Stöd i uppdraget: Basservicechef Jonny Rittinghaus

Uppdraget söks via uppdragsbörsen. Frågor riktas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittinghaus(ät)partio.fi.