Lediga chefsuppdrag

Najs 2020 har lediga chefsuppdrag inom nästan alla av lägrets delområden. Gå in och kika vad uppdragen har att ge dig. Kontakta gärna den stabsmedlem som nämns vid respektive uppdrag om du har frågor eller om du vill visa ditt intresse för något av uppdragen.

I de olika chefsuppdragen ingår utöver det som nämns för respektive uppdrag även

 • deltagande i chefsträff(ar)
 • kommunikation internt i lägerorganisationen
 • en viss mängd marknadsföring
 • den tidsanvändning som du anser dig behöva för att göra ett gott arbete inför lägret, under lägret och efter lägret (material till lägrets slutrapport) och
 • samarbete med de övriga delområdenas team.

Alla uppdrag söks med en friformig ansökan till respektive stabsmedlem som nämns vid varje uppdragsbeskrivning.

Chefsuppdrag inom delområdet kommunikation:

Vi söker dig som vill göra scouting till det största samtalsämnet i Svenskfinland under sommaren 2020. Du sköter kommunikationen till medier och VIPar.  Du vet hur medievärlden fungerar och är inte rädd för att ringa till redaktioner och prata scouting. Vi erbjuder dig ett uppdrag i ett proffsigt kommunikationsteam som redan har fiilisen på topp inför Najs2020.

Uppdragets innehåll: du är chef för den externa kommunikationen: webbsida, media och VIPar är de största delarna. Du ser till att det finns info om Najs till de intressenter som behöver den.

Uppgifter före lägret : före lägret planerar du och ditt team hur vi uppnår synlighet inför och under lägret. Ni funderar och planerar hur vi får ut budskapet till allmänheten om lägret. Uppgifter på lägret : det här är den roligaste tiden under ditt uppdrag. Du koordinerar de medier som besöker lägret, finns tillhands för externa intressenter och ser till att den externa kommunikationen fungerar.

Uppdragets längd 03/2020-10/2020

Stöd i uppdraget: stabsmedlem med ansvar för kommunikation, lägerorganisationen och lägerkoordinatorn.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor och ansökningar kan riktas till stabsmedlem med ansvar för kommunikation Annika Rönnblad (050-9118613), annika.ronnblad(at)partio.fi.

Chefsuppdragen inom delområdet Personal:

Du får samarbeta med alla på lägret. Du har stora möjligheter att se hela lägret inifrån. Du lär dig hantera stora helheter av information.
 

Tillsammans med Stabsmedlemmen med ansvar för personal hanterar du 

 • Ledaruppdragen på lägret
 • Stöder du de som rekryterar i handslagsprocessen
 • Hanterar du rekryteringslistan, d.v.s. vem har blivit rekryterad vart och vem är kontaktad
 • Välkomnandet av och allmänt stöd till nya rekryterade chefer
 • Håller koll på vilka uppdrag som är lediga att söka
 • Ser till att alla vuxna på lägret har ett uppdrag på lägret.

Övervakar att alla vuxna har ett lagom stort uppdrag på lägret samt att de vuxna även får vila under lägret.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020 
 
Stöd i uppdraget: Stöd från stabsmedlemmen med ansvar för personal.  Andra ledare i teamet.
 
Uppdraget söks via uppdragsbörsen. Frågor och ansökningar kan riktas till Anna Åkerman, anna.akerman(ät)scout.fi.

Chefsuppdragen inom delområdet Basservice:

Ditt uppdrag är att leda sjukvårdsteamet tillsammans med vice-sjukvårdschefen och kuratorn. Sjukvårdschefen förutsätts ha läkarlegitimation eftersom hen ansvarar för sjukvårdsmateriel och mediciner.
 
Sjukvårdsteamet består av 8-10 medlemmar. 
 
Uppdragets längd: 03/2020-09/2020 
 
Stöd i uppdraget: Basservicechef Jonny Rittinghaus
 
Uppdraget kan sökas via uppdragsbörsen. Frågor och ansökningar skickas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittinghaus(ät)partio.fi.

Ditt uppdrag är att leda arrangemangen kring besöksdagen tillsammans med ditt team. Ni samarbetar tätt med både säkerhetsteamet och bespisningen.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020 

Stöd i uppdraget: Basservicechef Jonny Rittinghaus

Uppdraget söks via uppdragsbörsen. Frågor riktas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittinghaus(ät)partio.fi.