Nordiska deltagare

Välkommen på Najs 2020!

Välkommen med på scoutläger i Finland tillsammans med 2000 svenskspråkiga scouter!

  • Lägertiden för spejarscouter (12-15 år) och äldre är onsdag 29.7 – onsdag 5.8.2020
  • Home Hospitality ordnas onsdag 5.8 – söndag 8.8.2020
  • Lägret hålls på Ahtela ungdomslägercentrum i Sagu, Finland
  • Lägrets tema är Skärgårdshavet och dess natur och miljö.

Vad är Najs?

Najs 2020 är Finlands Svenska Scouters (FiSSc) förbundsläger, alltså ett storläger för alla svenskspråkiga scoutkårer i Finland. Du som är scout i ett annat nordiskt land är också välkommen med!

 

På den här sidan kan du läsa om följande:

 

För vem?

All info om lägret och programmet under hela lägret kommer att vara på svenska (inget översätts). Det här betyder att alla nordiska scouter som klarar sig på vårt gemensamma språk skandinaviska kan delta. Vi tror att det blir en stor rikedom för nordiska scouter att få en internationell scoutupplevelse på sitt eget språk som också är det gemensamma språket för alla scouter på lägret.

Nordiska scouter i åldern 12 år och uppåt kan delta i Najs. Deltagandet sker enligt de finska åldersgrupperna:

  • spejarscouter 12-15 år
  • explorerscouter 15-17 år
  • roverscouter 18-22 år
  • ledare 22+ år

Anmälan och deltagaravgift

Alla internationella grupper gör en preliminär gruppanmälan via Webropol, där vi önskar få veta bl.a. en uppskattad mängd deltagare i er grupp och en kontaktperson till er kår. Du kommer till anmälan via denna länk. Deadline för den preliminära internationella anmälan är 9 december 2019.

För nordiska lägerdeltagare görs alltid en anmälan för hela gruppen. Bindande anmälan för lägerdeltagare öppnar 14 januari och sista anmälningsdagen är 17 mars 2020.

Deltagaravgifter för Najs 2020
Långa lägret 29.7-5.8.2020 200 €
Korta lägret 29.7-1.8.2020 115 € 
Dygnsavgift 35 €
Barn under 2 år får delta avgiftsfritt 
Barn i åldern 2-7 år betalar en dygnsavgift på 6 €.

Home Hospitality

I samband med lägret kommer vi att ordna Home Hospitality, då lägerdeltagarna t.ex. kan få bekanta sig med Finland, den finska kulturen och scouting i Finland genom att antingen besöka en enskild scouts hem eller en finländsk scoutkår.

Home Hospitality ordnas genast efter lägret 5-8.8.2020. Vi hoppas kunna erbjuda Home Hospitality till alla intresserade internationella deltagare på Najs.

Transport

Alla internationella deltagare måste på egen hand ta sig till Finland och sedan till Salo varifrån det ordnas busstransport till lägerområdet. Till Salo kommer man lätt med tåg både från Helsingfors och Åbo.

Eftersom hållbarhet är viktigt för oss önskar vi att så många som möjligt väljer miljövänligare transportmedel än flyg. Till exempel färja mellan Stockholm och Åbo kan vara ett vettigt alternativ att överväga. Mer detaljerad information om hur man kan ta sig till Finland och Salo kommer senare.

Om er kår har en segelbåt är det även möjligt att segla till och från lägret. Förbundslägret Najs 2020 ordnas vid den finska kusten och traditionsenligt tar finländska sjöscouter med sig sina segelbåtar till lägret. Segelbåtarna brukar användas för program i vattendalen Lagunens program. I anda med lägrets tema hållbarhet får våra nordiska gäster gärna segla till Ahtela, Sagu och uppleva de bästa bitarna av finländsk sjöscouting.

Har du frågor?

Lägerkoordinator Philippa Rytkönen och Internationell chef Isabelle Spiby svarar gärna på era frågor. Ni når Philippa och Isabelle per mejl på fornamn.efternamn(at)scout.fi. Philippa når du per telefon på +358 44 270 0574. Ni kan också skicka frågor direkt till najs2020(at)scout.fi.