Nordiska deltagare

Välkommen på Najs 2020!

Välkommen med på scoutläger i Finland tillsammans med 2000 svenskspråkiga scouter!

  • Lägertiden för spejarscouter (12-15 år) och äldre är onsdag 29.7 – onsdag 5.8.2020
  • Home Hospitality ordnas onsdag 5.8 – söndag 8.8.2020
  • Lägret hålls på Ahtela ungdomslägercentrum i Sagu, Finland
  • Lägrets tema är Skärgårdshavet och dess natur och miljö.

Vad är Najs?

Najs 2020 är Finlands Svenska Scouters (FiSSc) förbundsläger, alltså ett storläger för alla svenskspråkiga scoutkårer i Finland. Du som är scout i ett annat nordiskt land är också välkommen med!

Har du frågor?

Lägerkoordinator Philippa Rytkönen och Internationell chef Isabelle Spiby svarar gärna på era frågor. Ni når Philippa och Isabelle per mejl på fornamn.efternamn(at)scout.fi. Philippa når du per telefon på +358 44 270 0574. Ni kan också skicka frågor direkt till najs2020(at)scout.fi.