Anmälan för nordiska grupper

Anmälningsinstruktioner för nordiska deltagare

Anmälan för alla nordiska deltagare är öppen mellan 14.1-17.3.2020.  Anmälningen för nordiska deltagare är delat in i två steg. Om du har frågor angående anmälan kan du kontakta lägerkoordinatorn per e-mail najs2020(at)scout.fi eller per telefon +358442700574

På den här sidan kan du läsa om följande:

Steg 1: gruppledaren anmäler gruppen

En gruppledare behöver först registrera gruppen för att skapa en gruppidentifikations kod. I gruppanmälan måste ni ange om ni vill ha transport från Salo till lägerområdet eller om ni tar er till lägerområdet på egen hand. Observera att transporten från Salo till lägerområde inte ingår i lägeravgiften och måste betalas av gruppen skilt. Alla internationella deltagare måste på egen hand ta sig till Finland. Till Salo kommer man lätt med tåg både från Helsingfors (Helsinki) och Åbo (Turku).

Gruppen måste också ange om ni deltar i Home hospitality eller inte. Home Hospitality ordnas genast efter lägret 5-8.8.2020. Vi hoppas kunna erbjuda Home Hospitality till alla intresserade internationella deltagare på Najs men vi kan inte garantera platser innan deltagaranmälan stängs 17.3. Under Home Hospitality programmet kommer lägerdeltagarna t.ex. att få bekanta sig med Finland, den finska kulturen och scouting i Finland genom att antingen besöka en enskild scouts hem eller en finländsk scoutkår.

Anmälan till Najs 2020 lägret görs i scoutregistret Kuksa via denna anmälningslänk https://kuksa.partio.fi/Groups/group.aspx?tid=24402

Klicka på anmäl dig för att anmäla hela gruppen

Steg 2: alla gruppens medlemmar anmäler sig med gruppkoden

För att era deltagare ska kopplas ihop till ett nordisk grupp ska alla gruppmedlemmar anmäla sig med hjälp av koden som gruppledaren har skapat i samband med anmälningen av gruppen
Anmälan till Najs 2020 lägret görs i scoutregistret Kuksa via denna anmälningslänk
https://kuksa.partio.fi/Groups/group.aspx?tid=24402

Klicka på anmäl dig med hjälp av en kod för att anmäla en gruppmedlem

Anmälan

Besvara alla frågor noggrant i anmälningsblanketten. Alla fält märkta med en röd stjärna är obligatoriska. Om de obligatoriska fälten inte är ifyllda är det inte möjligt att slutföra anmälan. Anmälningsblanketten anmärker automatiskt om något obligatoriskt fält har lämnats obesvarad. Vissa större helheter är ”gömda”, t.ex. sjukdomar och allergier. Genom att kryssa för rutan för t.ex. allergier öppnas frågebatteriet för dig. Om du inte har allergier eller sjukdomar behöver du inte besvara dessa helheter.

Fakturering

Nordiska deltagare faktureras per grupp, vilket betyder att en räkning skickas per grupp per post eller per e-mail. Finlands Svenska Scouter skickar endast fakturor i euro. Deltagaravgifterna faktureras från och med den 21.4. Man har 14 dygn på sig att betala räkningen.

Frågor i anmälningsblanketten

Deltagande

I den här frågan väljer du ett alternativ för ditt deltagande i Najs 2020. De som anmäler sig till ett eller flera skilda lägerdygn måste skilt ännu kryssa i vilka dagar de anmäler sig till i den följande frågan. Om du deltar i hela eller korta lägret behöver du inte enskilt kryssa i de dagar du är på lägret! Man kryssar i den första dagen på sitt lägerdygn enligt sin ankomst till lägret. Om du enbart deltar t.ex. fre-lö och anländer till lägret på fredag kväll så kryssar du i både fredag och lördag.

Dieter och allergier

På lägret serverar vi vanlig husmanskost. Uppge dina allergier så noggrannt som möjligt. Om din allergi inte finns med på listan så kan du skriva in på det öppna fältet i slutet på allergilistan. Observera att all mat som serveras är laktosfri! Om du har läkemedelsallergier så skriv in det i fältet för läkemedelsallergier.

Sjukdomar

Under sjukdomsfliken ska du fylla i sjukdomar eller funktionsvariationer som påverkar din/ditt barns hälsa och lägervardag. Uppgifterna används endast av sjukvården ifall det finns ett akut behov för det. Det är också viktigt för den närmsta ledaren att vara medveten om deltagarens hälsotillstånd så att vi kan reagera tillräckligt snabbt vid eventuella sjukanfall.

Specialkompetenser

Endast ledare behöver svara på dessa frågor! Ifall vi behöver just din specialkunskap under lägret kan det hända att vi kontaktar dig om vi t.ex. har behov för flera ordningsvakter under öppningsceremonin.

Explorerscouter (15-17 år)

Besvara dessa frågor om deltagaren är en explorerscout. Gäller också för nordiska scouter. Fyll i vilket område som intresserar dig mest med tanke på uppdrag. Explorerscouter kommer att ha program 50% av lägertiden och uppdrag de resterande 50% av lägertiden.
Uppdrag

Svara enbart på dessa frågor om du är roverscout (17-22 år) eller äldre! Gäller också för nordiska scouter. Om du deltar i familjelägret och har anmält dig till en uppdragspatrull behöver du inte svara på dessa frågor.

Val av åldersgruppsprogram

I deltagaranmälan måste du ange deltagarens åldersgrupp, vilket kommer påverka vilket program deltagaren är i under lägret. Åldersgruppen behöver inte vara den samma som deltagarens egentliga ålder. Om deltagaren är under sommaren på väg att flytta från en åldersgrupp till en annan t.ex. från spejarscout till explorerscout, rekommenderar vi att man anmäler sig enligt sin gamla åldersgrupp dvs. spejarscout. Om du är osäker på vilken åldersgrupp deltagaren hör till, kontakta din kår för mera info.

Inkvartering

Alla deltagare, också de med uppdrag, bor i första hand med sin egen kår eller i familjelägret. Om ditt uppdrag kräver inkvartering någon annanstans än med din egna kår, kontakta din närmaste chef. Om din inkvartering är någon annanstans pga. ditt uppdrag så kan du skriva ner mera information under tilläggsinformation. I fältet kan du skriva t.ex. området var du kommer inkvarteras eller namnet på ditt team.

Anmälningsbekräftelse

När du har anmält dig får du en anmälningsbekräftelse till din e-post, samt till målsmannens e-mail om deltagaren är minderårig. Observera att e-post skickas till den adressen som finns lagrad i målsmansprofilen/deltagarprofilen i medlemsregistret Kuksa.

Anmälningsinstruktioner som pdf

Najs2020_anmälningsinstruktioner_internationellt

Anmälningsvillkor

Najs2020_anmälningsvillkor

Dataskyddsbeskrivning

Najs2020_dataskyddsbeskrivning