Familjeläger

Välkommen på familjeläger!

På den här sidan kan du läsa om följande:

Vad kan du förvänta dig på familjelägret?

 • Lägerdagis
 • Uppdrag som förälder

  Vad är lägerdagis?

  Lägerdagis mellan kl 9 och 17 (mellan frukost och middag) med ledare utbildade inom branschen. Lägerdagiset ger barnen i ålder 2-6 år möjlighet att leka med andra jämnåriga barn och ta del av ett scoutigt lägerprogram anpassat till deras ålder. Samtidigt som ni föräldrar har möjlighet att ta del av lägervardagen och sköta ett ledaruppdrag. Lägerdagisansvariga Fanny Aaltonen svarar gärna på frågor! Du kan kontakta Fanny per e-mail fanny.aaltonen(at)partio.fi Om du har allmänna frågor om familjelägret kan du ta kontakt med Alexandra Rosendal per e-mail alexandra.rosendal@partio.fi

Om du inte redan har ett planeringsuppdrag eller mindre uppdrag på förhand, får du ett uppdrag senast strax före eller allra senast då du anländer till lägret

 • Upprag i en uppdragspatrullUppdragspatruller, alltså blir du tilldelad en egen patrull som består av andra vuxna som du rör dig i och får utföra olika sorters mindre lägeruppdrag på olika dagar medan ditt barn är på lägerdagisetSmåbarnsföräldrar kommer sannolikt att ha gemensamma patruller (ifall inte annat önskas) för att se till att uppdragen kan utföras under lägerdagisets öppettider

 

Föräldrar med spädbarn

Om ert barn är för litet för lägerdagiset  eller har specialbehov och du deltar med barnet tillsammans med en annan vuxen t.ex. barnets andra förälder, rekommenderas det att ni  vid mån av möjlighet alternerar med skötseln så att andra föräldern kan sköta något mindre uppdrag. Dvs. två vuxna på läger = ett ledaruppdrag under hela lägret.

Alla vuxna resurser behövs för att göra en så lyckad storlägerupplevelse som möjligt åt hela FiSSc, men förstås speciellt för alla minderåriga scouter!

Minns även att ett planeringsuppdrag inte binder upp en för hela lägret utan istället är ett sätt att vara med och påverka, inte minst hur ens lägervardag ser ut.

Vad är familjescouting?

Under storlägret Najs 2020 kommer familjeläger officiellt lanseras i Finlands Svenska Scouter. Du kan läsa mera om familjescouting här!

För vem?

 • Barn under skolåldern och deras familjer.
 • Varje barn under skolåldern deltar tillsammans med minst en vuxen från den egna närkretsen (till exempel, en förälder, en moster, en farfar eller en fadder), på den vuxnas ansvar.

Varför?

 • Målet med familjescoutingen är att kunna erbjuda gemensamma aktiviteter till hela familjen, och att ge familjerna en möjlighet att bekanta sig med scoutingen. Familjescoutverksamheten är en möjlighet för vuxna att ha en hobby tillsammans med sina barn och att få träffa andra vuxna regelbundet.
 • Familjescoutingen erbjuder tidigare aktiva scouter en möjlighet att hitta tillbaka till scoutingen redan innan deras egna barn börjar sin egen scoutstig som sju-åriga vargungar.
 • Barnfamiljer som är intresserade av scouting erbjuds en verksamhet där såväl barnen som de vuxna kan bekanta sig med scoutingen på sina egna villkor och i sin egen takt.
 • Genom familjescoutingen kommer de vuxna lättare med och stannar lättare kvar i kårens verksamhet.

Anmälan och deltagaravgift

Deltagare till familjelägret anmäler sig i samma anmälan som de vanliga deltagarna via Kuksa mellan 14.1-17.3.2020. Vid frågor kan du kontakta lägerkoordinatorn Philippa Rytkönen per e-mail philippa.rytkonen(at)scout.fi eller per telefon 0442700574

Deltagaravgifter för Najs 2020
Långa lägret 29.7-5.8.2020 200 €
Korta lägret 29.7-1.8.2020 115 € 
Dygnsavgift 35 €
Barn under 2 år får delta avgiftsfritt 
Barn i åldern 2-7 år betalar en dygnsavgift på 6 €.

Läs mera om St. Simons Sjöfararnas familjescoutingverksamhet i nästa Scoutposten (utkommer vid månadsskiftet november-december