För media

Najs 2020 är Finlands Svenska Scouters förbundsläger som ordnas i Ahtela, Sagu 29.7-5.8.2020.  

Vi väntar oss ungefär 2000 deltagare i alla åldrar till Najs. Av deltagarna är majoriteten finlandssvenska scouter och barn och unga som vill pröva på scouting. Dessutom väntas ungefär ett hundratal nordiska scouter delta i Najs.  

Deltagaranmälan pågår 14.1-17.3.2020. 

Najs förverkligas, liksom den största delen av scoutverksamheten, på frivillig basis. I dagsläget jobbar ett trettiotal frivilliga på sin fritid för att lägret ska bli verklighet. Lägerorganisationen leds av chefstrio med lägerchef Helena Federley i täten. Malin Henriksson och Alex Söderholm är vice lägerchefer. Dessutom finns det sju stabsmedlemmar som leder olika delområden på lägret.  

 Lägerorganisationen har en anställd lägerkoordinator, Philippa Rytkönen.  

 

 Vill du veta mer om Najs 2020? 

Vi kommer skicka ut några pressmeddelanden om lägret till redaktionerna i Svenskfinland. Om du vill veta mera redan nu, ta kontakt med Helena Federley eller Annika Rönnblad (fornamn.efternamn(at)scout.fi).  

Följ oss också på Instagram!

Du som är journalist får gärna besöka lägret på sommaren. Du behöver göra en förhandsanmälan för att kunna delta i lägret. Det gör du genom att kontakta stabsmedlem med ansvar för kommunikation Annika Rönnblad per mejl annika.ronnblad(at)scout.fi.