Övriga uppdrag

Najs 2020 har lediga basuppdrag inom nästan alla av lägrets delområden. Gå in och kika vad uppdragen har att ge dig! Kontakta gärna denchefen som nämns vid respektive uppdrag om du har frågor. Alla uppdrag ansöks via uppdragsbörsen, direkt länk till respektive uppdrag hittar du nedanför.

Personal

Som ansvarig för TG-träffen får du vara med och planera programmet för TG-träffen och allt annat runt den. Du får också vara med och jobba med den marknadsföring som utbildningsteamet ska ha gjort. Du planerar programmet för TG-träffen samt plats, tid, traktering och utvärderingen av TG-träffen efteråt. Du kommer att vara i kontakt med kommunikationsteamet för Najs 2020.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i uppdraget stöds du av utbildningsteamet, chefsduon och personalchefen.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Ida-Helena Patoranta (ida.patoranta(at)scout.fi).

I detta uppdrag får du vara med och utveckla nya Open Badges samt sprida kunskapen om dem till andra. Du kommer att arbeta tillsammans med personer som jobbar för Najs 2020 samt personer med andra förtroende uppdrag inom FiSSc. Du ansvara för att arbeta med att utveckladet ny/nya Open Badges samt också för att sprida kunskap om vad en Open Badge är, varför den är bra och varför ledare ska ansöka om dom. Du fungerar också som kontaktperson mellan Ledarstödsgruppen inom FiSSc gällande utvecklingen av Open Badges.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i uppdraget stöds du av utbildningsteamet, chefsduon och personalchefen.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Ida-Helena Patoranta (ida.patoranta(at)scout.fi).

Man får samarbeta med alla på lägret. Man har stora möjligheter att se hela lägret inifrån. Man lär sig hantera stora helheter information. Du lär känna förbundet och förbundets ledare samt lär dig hur många personer som behövs till olika uppdrag.

Uppdragets innehåll: tillsammans med personalteamet hantera ledaruppdragen på lägret. Detta innefattar bl.a. stöda de som rekryterar i handslagsprocessen. Hantering av rekryteringslistor, dvs. vem har blivit rekryterad vart och vem kontaktad. Välkomnande av och allmänt stöd till nya rekryterade chefer. Stöda i att alla uppdrag är lediga att söka. Se till att alla vuxna på lägret har ett uppdrag på lägret. Övervaka att alla vuxna har ett tillräckligt stort uppdrag på lägret samt att de vuxna även får vila under lägret

Uppgifter före lägret : arbeta med personalen till lägret. Dvs föra vidare rekryteringar, hålla kolla på vilka ledare som saknar uppdrag. Bygga upp uppdragspatruller mm. Störst samarbete med det egna personal teamet. Uppgifter på lägret :hålla koll på personalmängden. Se till att alla uppgifter har tillräckligt med ledare resurser samt att ledarna på lägret kan vila (har fritid).

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: uppdragschefen, egna teamet, stabsmedlemmen med ansvar för personal

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Anna Åkerman, anna.akerman(at)scout.fi

Basservice

Som materialbas handhar du lägrets material. Du har koll på lägrets material; både eget och lånat material. Du för bok över befintligt material. Lånar ut material till de som behöver och ser även till att materialet returneras.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i första hand infrachefen eller vice infrachefen. I andra hand basservicechefen

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittingahus(at)partio.fi

Som lägerarkitekt har du hand om lägrets uppbyggnad och arkitektur. Du har erfarenhet från tidigare som lägerarkitekt eller motsvarande uppgifter. Du kan tillsammans med cheferna för de olika områdena visionera och förverkliga uppbyggnaden av lägerområdet.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i första hand infrachefen eller vice infrachefen. I andra hand basservicechefen

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittingahus(at)partio.fi

Som IT-bas har du hand om lägrets IT-nätverk och datorer. Du har kunskap om IT-nätverk och kan hantera datorer och problemlösning. Du bygger upp lägrets IT-nätverk till de delar som behöver nätanslutning om det inte redan finns färdigt. Du bygger även upp WiFi nätverk. Du får hjälp av infrateamets medlemmar.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i första hand infrachefen eller vice infrachefen. I andra hand basservicechefen

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittingahus(at)partio.fi

Som transportbas koordinerar du transporterna till och från lägret samt under besöksdagen. Du har intresse eller vetskap om att koordinera transporter. Du kan också koordinera teammedlemmar för de olika transporterna. Före lägret skall du planera hur och i vilken ordning bussarna tas in på området. Besöksdagens transporter planeras tillsammans med besöksdagschefen.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i första hand infrachefen eller vice infrachefen. I andra hand basservicechefen

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittingahus(at)partio.fi

Som sanitetsbas har du som ansvarsområde att sanitetsutrymmena är rena och fina och att det finns papper på WC m.m. Är du den som brinner för att det är rent och fint runt omkring dig? Då är du personen vi söker. Som sanitetsbas fungerar du som städförman för WC-, dusch-, och bastuutrymmena.Under bygglägret bekanta dig med områdets sanitetsutrymmen. Ha koll på om t.ex. införskaffningar av WC papper, kemikalier, handskar mm. 

Uppdragets längd: 05/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i första hand infrachefen eller vice infrachefen. I andra hand basservicechefen

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Jonny Rittinghaus, jonny.rittingahus(at)partio.fi

Säkerhet

Säkerhetsbasen för portarna har koll på vem som rör sig på lägret och stöder ankomsten, avfärden och besöksdagen. Säkerhetsbasen för portarna fungerar som kontakt till Infran speciellt gällande trafik på, till och från lägret och leder arbetet vid portarna.

Uppgifter före lägret : före lägret har säkerhetsbasen kontakt med Infran, deltar i planeringen av NajsSec och i NajsSec-veckoslutet i maj. Uppgifter på lägret :på lägret har säkerhetsbasen jätteskoj dygnet runt och leder NajsSecs arbetsturer.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: säkerhetschef Mia Weckman och vice säkerhetschef Tia Laurmaa

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Mia Weckman (040 451 8306, maria.weckman(at)partio.fi

Säkerhetsbasen för område har koll på vad som händer på lägret och stöder hamnarna där vi alla bor. Säkerhetsbasen för område fungerar som kontakt till Upplevelse speciellt gällande boendet på lägret och till Programmet gällande förflyttningarna och samprogrammen
Uppgifter före lägret : före lägret har säkerhetsbasen kontakt med Upplevelse och Programmet, deltar i planeringen av NajsSec och i NajsSec-veckoslutet i maj. Uppgifter på lägret :på lägret har säkerhetsbasen jätteskoj dygnet runt och leder NajsSecs arbetsturer

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: säkerhetschef Mia Weckman och vice säkerhetschef Tia Laurmaa

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Mia Weckman (040 451 8306, maria.weckman(at)partio.fi

Bara skoj dygnet runt med NajsSec – kom med och hjälpa till att göra lägret säkert och bra
NajsSec jobbar dygnet runt med att vakta portar, valla scouter, dirigera trafik, hjälpa till här och där och fixa allt möjligt.

Uppgifter före lägret :inga uppgifter före lägret . Uppgifter på lägret:  NajsSec jobbar dygnet runt med att vakta portar, valla scouter, dirigera trafik, hjälpa till här och där och fixa allt möjligt. 

Uppdragets längd: 05/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: säkerhetschef Mia Weckman och vice säkerhetschef Tia Laurmaa

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Mia Weckman (040 451 8306, maria.weckman(at)partio.fi

Bespisning

Du är teamledare för en grupp och ser till att det fungerar i köket: tx har ansvaret att morgonmålet eller lunchen serveras så som den skall. Uppdragets innehåll: ser till att det fungerar som det skall i köket med chefen och vicen. Drar teammöten och ser till att alla mår bra och har roligt.

Uppgifter före lägret: har team möten och träffar före lägret och planerar tillsammans med chefen och vicen

Uppdragets längd: 03/2020-08/2020

Stöd i uppdraget: bespisningschefen och vicen

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till bespisningschefen Tomas Liljeberg, tomas.liljeberg(at)partio.fi

Uppdragets innehåll: har ansvar för en liten grupp och ser till t.ex. att gröten fixas. Ser till att alla har gott humör. Uppgifter före lägret: vara med på teamsmöten före lägret.

Uppdragets längd: 05/2020-08/2020

Stöd i uppdraget: bespisningschefen, vicen och köksmästaren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till bespisningschefen Tomas Liljeberg, tomas.liljeberg(at)partio.fi

Tycker du om att vara på läger och just i köket? Nu finns det en unik chans att komma med i Najs 2020 köksteam, alltså möjliggöra att 2000 scouter får mat under lägret!
Vi söker ännu några teammedlemmar till vårt bespisningsteam. Genom detta uppdrag får du värdefull erfarenhet på storköksnivå!
Uppdraget söks via uppdragsbörsen. Mera om info om uppdragen kan man fråga genom att sätta epost till tomas.liljeberg@partio.fi
Hoppas vi ses i det bästa köksteamet 😊

Resurs

Som cafébas ingår du i ett team på sex personer som alla har ansvarsuppdrag i scoutvärldens bästa café, nämligen StarFiSSc Coffee. Vi satte ribban högt på Atlantis 2014 och nu är vi övertygade om att ’StarFiSSc Coffee - Najs edition’ kommer att bli ännu bättre! Vi är två ivriga chefer som lovar en oförglömlig lägerupplevelse, superbra fiilis och att du aldrig behöver gå kaffetörstig under lägret.

Som cafébas med ansvar för infra/bygg planerar och genomför du alla caféets konstruktioner. Vi designar och bygger t.ex. försäljningsdisk, lager och kokvrå samt själva caféutrymmet där lägerdeltagarna ska kunna njuta av en kopp kaffe eller te, äta något gott och umgås. För att klara uppdraget behöver du en förmåga att tänka tredimensionellt och kunna hantera hammare och spik. Du ska vara lyhörd för caféets behov men också kunna presentera egna lösningar.  

Arbetsbördan från november 2019 till mars/april 2020 är cirka ett möte i månaden och kontakt däremellan enligt behov. På våren startar ett lite intensivare planeringsarbete för att få allt klart till lägerstarten. Som infra/bygg förväntas du delta i bygglägret för att säkerställa att caféet byggs upp på det sätt vi har planerat. Gärna ser vi också att du deltar i rivningslägret.

Om du vill ha ett arbetspar att jobba med har du har själv möjlighet att rekrytera den du vill, men vi hjälper självklart till med rekryteringen om det behövs.

Stöd i uppdraget: Cafecheferna Jannina (Janni) Fagerström och Pernilla (Nilla) Granlund

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Janni på jannina.fagerstrom@scout.fi

Som cafébas ingår du i ett team på sex personer som alla har ansvarsuppdrag i scoutvärldens bästa café, nämligen StarFiSSc Coffee. Vi satte ribban högt på Atlantis 2014 och nu är vi övertygade om att ’StarFiSSc Coffee - Najs edition’ kommer att bli ännu bättre! Vi är två ivriga chefer som lovar en oförglömlig lägerupplevelse, superbra fiilis och att du aldrig behöver gå kaffetörstig under lägret.

Medan en del vill ta sig en lugn stund med kaffekoppen vill andra bara köpa sin glass eller lite godis och hurtigt springa iväg till nästa program. Därför har StarFiSSc Coffee också en kioskdel där vi snabbt kan tillgodose dessa behov.

Uppdraget som cafébas med ansvar för kiosken går ut på att bygga upp utbudet som ska finnas i kiosken, fundera på produkter och prissättning och hur vi får ett snabbt och fungerande system för denna del av caféverksamheten. För att klara uppdraget behöver du vara strukturerad och ha lite koll på marknadsföring och ekonomi (men du får självklart hjälp av resten av teamet). Under själva lägret behöver du vara kundorienterad och stresstålig och eftersom din hjälp också kommer att behövas bakom försäljningsdisken.

Arbetsbördan från november 2019 till mars/april 2020 är cirka ett möte i månaden och kontakt däremellan enligt behov. På våren startar ett lite intensivare planeringsarbete för att få allt klart till lägerstarten.

Stöd i uppdraget: Cafecheferna Jannina (Janni) Fagerström och Pernilla (Nilla) Granlund

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Janni på jannina.fagerstrom@scout.fi

Sjukvård

Som trygghetsperson är du en del av sjukvårdsteamet och din uppgift är att vara där för en person som behöver tala t.ex. vid hemlängtan. Du har passlig utbildning t.ex. socionom eller har erfarenhet från tidigare storläger eller är kårens trygghetsperson. Du är stationerad i sjukstugan men rör dig även på området.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i första hand Chefen och vice chefen för sjukvården. I andra hand basservicechefen

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Jenna Ehn jenna.ehn(at)partio.fi

Fungera i läkarroll som en del av sjukvårdsteamet under lägret. Sjukvården fungerar dygnet runt och arbetspassen fördelas jämnt under lägret. ?

Fungera i läkarroll som en del av sjukvårdsteamet under lägret. Sjukvården fungerar dygnet runt och arbetspassen fördelas jämnt under lägret. ?

Vilka uppgifter ingår i uppdraget före lägret??
Bekanta sig med uppbyggnaden av sjukvården under lägret. Delta i inledande träff i april eller maj 2020.

Uppgifter på lägret:
Morgon, dag, kväll eller nattpass som läkare i lägrets sjukvårdsteam, gärna hela lägret från bygg-till rivläger, men även kortare tider är möjligt, tag kontakt!

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i första hand Chefen och vice chefen för sjukvården.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Jenna Ehn jenna.ehn(at)partio.fi

 

Upplevelse

Du sköter olika uppgifter i lägerkansliet. Kansliet finns till för att underlätta deltagarnas vardag, samt för att vara up-to-date med det som händer på lägret, svara på deltagarnas frågor, koordination, upphittat m.m.

Uppgifter före lägret: du bekantar dig med lägerkansliets uppgifter och introduceras i behövliga program och procedurer . Du fungerar i olika uppgifter i lägerkansliet som är lägrets infopunkt. I lägerkansliet har vi koll på (nästan) allt och kan hjälpa deltagare eller ledare som har problem. Vi hantera bl.a lägerregistret och hittegods.

Uppdragets längd: 05/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: i uppdraget stöds du av lägerkanslichef Titti Edelmann.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Titti Edelmann titti.edelmann(at)gmail.com

Kommunikation

Vi söker dig som brinner för att uttrycka dig kort, koncist, korrekt och på ett najs sätt! Du är proaktiv i ditt sätt att kommunicera och älskar när du hittar rätt info lätt. Du skriver bra och skriver texter som är lätta att förstå. Vi erbjuder dig ett uppdrag i ett proffsigt kommunikationsteam som redan har fiilisen på topp inför Najs 2020. Du ansvarar för innehållet på webbsidan (alltså texter och bilder, inte själva sidlayout och tekniska grejer). Du koordinerar och skriver själv. Du språkgranskar och dubbelkollar fakta, vid behov.

Uppgifter före lägret: du skriver texter till webbsidan www.najs2020.fi, koordinerar innehåll till sidan och uppdaterar sidan.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: chef för extern kommunikation och stabsmedlem med ansvar för kommunikation. Webbmaster stöder dig med tekniskt kunnande

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till stabsmedlem med ansvar för kommunikation Annika Rönnblad (050-9118613), annika.ronnblad(at)partio.fi.

Som bas med ansvar för video får du vara med och skapa en fantastisk lägeranda före lägret, under lägret och efter lägret. Uppgiften är mångsidig och rolig – dessutom får du ta del av andan i teamet för marknadsföring. Genom uppdraget får du utvecklas i kunskapsområdet och kan använda materialet i din personliga portfölj. Som bad för video ansvarar du för att tillsammans med markandsföringsteamet planera, filma och klippa videomaterial till och från lägret. Detta bör åtminstone innehålla en video efter lägret som minne åt deltagarna, men kan även bestå av korta videon under lägret och före lägret.

Före lägret arbetar du tillsammans med teamet för marknadsföring för att skapa stämning inför lägret. Dessutom får du gärna delta i att skapa videomaterial för marknadsföring, exempelvis genom en ´nu är anmälningen öppen´ -video och/eller en video av lägersången.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: hela kommunikation och marknadsförings -teamet. Men även hela organisationen.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor och ansökningar kan riktas till Melina Weckman 0443238108 , melina.weckman@scout.fi

Program

Vattendalen Lagunen

Som bas för SUP-paddlingen ansvarar du för planering, materialanskaffning och genomförande av detta kortare programpass (1-1,5h) samt för rekryteringen av ditt team. Deltagarna har möjlighet att välja mellan sex olika aktiviter under halva dagen av sitt besök i vattendalen Lagunen. I det här uppdraget får du planera aktiviter där deltagarna får pröva att paddla med SUP-bräde och lära sig teknik för hur man paddlar kajak.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Lagunens chef eller Maja Löfgren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Maja Löfgren (0400-416483), maja.lofgren(at)scout.fi

I det här uppdraget får du se till att ingen går från vattendalen Lagunen med torra kläder! Uppdragets innehåll: ansvar för att planera och förverkliga en flytande hinderbana och en vattenrutschkana. Uppgifter före lägret: planering och materialanskaffning i samarbete med Basservicen, rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Lagunens chef eller Maja Löfgren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Maja Löfgren (0400-416483), maja.lofgren(at)scout.fi

Programdalen Eureka

Förverkliga lärorikt och spännande program med temat miljö och klimat, hållbarhet och framtidens utmaningar. Uppdragets innehåll: som bas i Eureka är du med och förverkligar program åt alla åldersgrupper. Som bas planerar du aktiviteter tillsammans med resten av Eureka-teamet, och kan ta ansvar för mindre delar av programdalens verksamhet.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering tillsammans med övriga Eureka-teamet och enskilt.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila (at) partio.fi

Som bas i Eureka är du delaktig i planerandet och utvecklandet av klimat och miljö relaterat program, med fokus på dit delområde Energi.

Uppdraget går ut på att utveckla och medverka i förberedelserna och genomförandet av energiprogrammet i Eureka. Energi utgör 1 av 3 programhelheter i dalen. Som bas tar du ansvar för att leda ett team som förbereder och genomför den planerade programpunkten. 

Före lägret bidrar du i planeringsarbetet och deltar på möten med övriga Eureka teamet. Dit fokusområde är att leda arbetet vidare inom energiprogrammet, och ansvara för dess förberedelser. Under lägret ansvarar du för dagliga verksamheten i klimatprogrammet i programdalen Eureka. Du leder ett team av teammedlemmar och genomför det planerade programmet. 

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Som bas i Eureka är du delaktig i planerandet och utvecklandet av klimat och miljö relaterat program, med fokus på dit delområde Klimat.

Uppdraget går ut på att utveckla och medverka i förberedelserna och genomförandet av energiprogrammet i Eureka. Energi utgör 1 av 3 programhelheter i dalen. Som bas tar du ansvar för att leda ett team som förbereder och genomför den planerade programpunkten. 

Före lägret bidrar du i planeringsarbetet och deltar på möten med övriga Eureka teamet. Dit fokusområde är att leda arbetet vidare inom energiprogrammet, och ansvara för dess förberedelser. Under lägret ansvarar du för dagliga verksamheten i klimatprogrammet i programdalen Eureka. Du leder ett team av teammedlemmar och genomför det planerade programmet. 

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Som teammedlem för Explorerdagen i Eureka är du delaktig i genomförandet av klimat och miljö relaterat program, med fokus på specialprogrammet för Explorerscouter under en ½ dag i Eureka.

Uppdraget går ut på att medverka i förberedelserna och genomförandet av Explorerdagen. Explorerscouter får en kurerad samling av de bästa programmen i Eureka. Som teammedlem är du delaktig i ett team som planerar och förbereder Explorerdagen.

Före lägret kan du bidrar du i planeringsarbetet och deltar på möten med övriga teamet. Din viktigaste uppgift är att bistå i förberedelserna för dagen och under lägret bistå i drivandet av programmet. Under lägret är du delaktig i Explorerdagen under en ½ dag av lägret, i programdalen Eureka. Du medverkar i ett team som genomför det planerade programmet med hjälp av hela dalens övriga ledare.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Som teammedlem i Eureka är du delaktig i genomförandet av klimat och miljö relaterat program, med fokus på dit delområde Klimat.

Uppdraget går ut på att medverka i genomförandet av klimatprogrammet i Eureka. Klimat utgör 1 av 3 programhelheter i dalen. Som teammedlem är du delaktig i dagliga genomförandet av planerade programpunkten. Du kan också engagera dig i förberedelserna av programmet.

Före lägret kan delta i planeringsarbetet och deltar på möten med övriga teamet. Din viktigaste uppgift är dock under lägret i drivandet av klimatprogrammet. Under lägret är du delaktig i dagliga drivandet av klimatprogrammet i programdalen Eureka. Du är del av ett team som arbetar aktivt och genomför det planerade programmet. 

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Uppdraget går ut på att utveckla och medverka i skappande och genomförandet ett brädspel med temat hållbar och etisk produktion av kläder. Spelet ska på ett underhållande sätt lära ut om de globala aspekterna i klädproduktion till scouter från olika åldersgrupper. Som teammedlem är du delaktig i planerandet och förberedelserna av brädspelet och medverkar under lägret i genomförandet av spelet.

Före lägret kan du bidra i planeringsarbetet och deltar på möten med ditt team. Dit fokusområde är att medverka i planeringen och förbereda spelet. Under lägret är du med för att instruera och dra spelet i programdalen Eureka, som del av materialprogrammet. Du är del av ett team och arbetar aktivt för att genomföra det planerade programmet.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Som bas i Eureka är du delaktig i planerandet och utvecklandet av klimat och miljö relaterat program, med fokus på specialprogrammet för Explorerscouter under en dag i Eureka.

Uppdraget går ut på att utveckla och medverka i förberedelserna och genomförandet av Explorerdagen. Explorerscouter får en kurerad samling av de bästa programmen i Eureka. Som bas tar du ansvar för att leda ett team som planerar och förbereder Explorerdagen.

Före lägret bidrar du i planeringsarbetet och deltar på möten med övriga Eureka teamet. Dit fokusområde är att leda arbetet i planeringen och förbereda Explorerdagen. Under lägret ansvarar du för Explorerdagen under en dag av lägret, i programdalen Eureka. Du leder ett team av teammedlemmar och genomför det planerade programmet med hjälp av hela dalens övriga ledare.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Uppdraget går ut på att medverka i genomförandet av materialprogrammet i Eureka. Material utgör 1 av 3 programhelheter i dalen. Som teammedlem är du delaktig i dagliga genomförandet av planerade programpunkten. Du kan också engagera dig i förberedelserna av programmet.

Före lägret kan du delta i planeringsarbetet och deltar på möten med övriga teamet. Din viktigaste uppgift är dock under lägret i drivandet av materialprogrammet.Under lägret är du delaktig dagliga drivandet av materialprogrammet i programdalen Eureka. Du är delaktig i ett team och arbetar aktivt i genomförandet av programmet. 

Uppdragets längd: enligt överenskommelse

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Som teamemdlem i Eureka är du delaktig i genomförandet av klimat och miljö relaterat program, med uppdrag inom delområde Energi.

Uppdraget går ut på att medverka i genomförandet av energiprogrammet i Eureka. Energi utgör 1 av 3 programhelheter i dalen. Som teammedlem är du delaktig i dagliga genomförandet av planerade programpunkten. Du kan också engagera dig i förberedelserna av programmet.

Före lägret kan du delta i planeringsarbetet och deltar på möten med övriga teamet. Din viktigaste uppgift är dock under lägret i drivandet av energiprogrammet. Under lägret är du delaktig dagliga drivandet av energiprogrammet i programdalen Eureka. Du är delaktig i ett team och arbetar aktivt i genomförandet av programmet.  

Uppdragets längd: enligt överenskommelse eller 03/2020-08/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Programdalen kretsloppet

Brinner du för hållbarhet på flera nivåer och vill påverka våran allas framtid?
Vill du utveckla dig själv och din ledarförmåga?

I våran dal sätter vi fokus på naturens kretslopp. Om du tycker om att återvinna, reparera och bygga egna grejer är denna dal som gjord för dig. Vi söker dig som vill jobba med ivriga ungdomar i ett härligt team som består av andra miljötänkande personer.

Uppdragets innehåll: Målgruppen för dalen är äventyrs- och spejarscouter, men även vargungar och explorers besöker oss. Som bas tar du ansvaret för planeringen av dalens delprogram och dess förverkligande.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Matilda Hosiasluoma och Ulrika Grönvik

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Matilda Hosiasluoma (040-5415069, matilda.hosiasluoma at partio.fi

Brinner du för hållbarhet på flera nivåer och vill påverka våran allas framtid?
Vill du utveckla dig själv och din ledarförmåga?

I våran dal sätter vi fokus på naturens kretslopp. Om du tycker om att återvinna, reparera och bygga egna grejer är denna dal som gjord för dig. Vi söker dig som vill jobba med ivriga ungdomar i ett härligt team som består av andra miljötänkande personer.

Uppdragets innehåll: Målgruppen för dalen är äventyrs- och spejarscouter, men även vargungar och explorers besöker oss. Som bas tar du ansvaret för planeringen av dalens delprogram och dess förverkligande.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Matilda Hosiasluoma och Ulrika Grönvik

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Matilda Hosiasluoma (040-5415069, matilda.hosiasluoma at partio.fi

Brinner du för hållbarhet på flera nivåer och vill påverka våran allas framtid?
Vill du utveckla dig själv och din ledarförmåga?

I våran dal sätter vi fokus på naturens kretslopp. Om du tycker om att återvinna, reparera och bygga egna grejer är denna dal som gjord för dig. Vi söker dig som vill jobba med ivriga ungdomar i ett härligt team som består av andra miljötänkande personer.

Uppdragets innehåll: Målgruppen för dalen är äventyrs- och spejarscouter, men även vargungar och explorers besöker oss. Som bas tar du ansvaret för planeringen av dalens delprogram och dess förverkligande.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Matilda Hosiasluoma och Ulrika Grönvik

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Matilda Hosiasluoma (040-5415069, matilda.hosiasluoma at partio.fi

Brinner du för hållbarhet på flera nivåer och vill påverka våran allas framtid?
Vill du utveckla dig själv och din ledarförmåga?

I våran dal sätter vi fokus på naturens kretslopp. Om du tycker om att återvinna, reparera och bygga egna grejer är denna dal som gjord för dig. Vi söker dig som vill jobba med ivriga ungdomar i ett härligt team som består av andra miljötänkande personer.

Uppdragets innehåll: Målgruppen för dalen är äventyrs- och spejarscouter, men även vargungar och explorers besöker oss. Som bas tar du ansvaret för planeringen av dalens delprogram och dess förverkligande.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Matilda Hosiasluoma och Ulrika Grönvik

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Matilda Hosiasluoma (040-5415069, matilda.hosiasluoma at partio.fi

Brinner du för hållbarhet på flera nivåer och vill påverka våran allas framtid?
Vill du utveckla dig själv och din ledarförmåga?

I våran dal sätter vi fokus på naturens kretslopp. Om du tycker om att återvinna, reparera och bygga egna grejer är denna dal som gjord för dig. Vi söker dig som vill jobba med ivriga ungdomar i ett härligt team som består av andra miljötänkande personer.

Uppdragets innehåll: Målgruppen för dalen är äventyrs- och spejarscouter, men även vargungar och explorers besöker oss. Som bas tar du ansvaret för planeringen av dalens delprogram och dess förverkligande.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Matilda Hosiasluoma och Ulrika Grönvik

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Matilda Hosiasluoma (040-5415069, matilda.hosiasluoma at partio.fi

Brinner du för hållbarhet på flera nivåer och vill påverka våran allas framtid?
Vill du utveckla dig själv och din ledarförmåga?

I våran dal sätter vi fokus på naturens kretslopp. Om du tycker om att återvinna, reparera och bygga egna grejer är denna dal som gjord för dig. Vi söker dig som vill jobba med ivriga ungdomar i ett härligt team som består av andra miljötänkande personer.

Uppdragets innehåll: Målgruppen för dalen är äventyrs- och spejarscouter, men även vargungar och explorers besöker oss. Som bas tar du ansvaret för planeringen av dalens delprogram och dess förverkligande.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Matilda Hosiasluoma och Ulrika Grönvik

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Matilda Hosiasluoma (040-5415069, matilda.hosiasluoma at partio.fi

Brinner du för hållbarhet på flera nivåer och vill påverka våran allas framtid?
Vill du utveckla dig själv och din ledarförmåga?

I våran dal sätter vi fokus på naturens kretslopp. Om du tycker om att återvinna, reparera och bygga egna grejer är denna dal som gjord för dig. Vi söker dig som vill jobba med ivriga ungdomar i ett härligt team som består av andra miljötänkande personer.

Uppdragets innehåll: Målgruppen för dalen är äventyrs- och spejarscouter, men även vargungar och explorers besöker oss. Som bas tar du ansvaret för planeringen av dalens delprogram och dess förverkligande.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Matilda Hosiasluoma och Ulrika Grönvik

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Matilda Hosiasluoma (040-5415069, matilda.hosiasluoma at partio.fi

Marinbiologiska programdalen Under ytan

Förverkliga intressant, roligt och tankeväckande program om Östersjön. Uppdragets innehåll: Som bas för Under Ytan leder du program för de olika åldersgrupperna tillsammans med resten av teamet. Du deltar i arbetet med att bygga upp ett fältlaboratorium som vi tillsammans tar hand om under lägret.

Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Sara Kåll-Fröjdö

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Sara Kåll-Fröjdö (050-5983196, sara.kall-frojdo(at)partio.fi)

Som teammedlem i Under Ytan fungerar du som hjälpledare och assistent åt en ledare (Bas) som har ansvar för programmet i programdalen. Tillsammans har ni hand om ca 20 scouter under programpassen. Är du bra på att plåstra om småsår, kan du vara en nyfiken och entusiastisk medupptäckare, trygg och ansvarsfull hjälpledare med talang för att hitta borttappade stövlar - och vill göra din insats för en rolig lägerupplevelse? Kom med i vårt team och lär dig själv en massa nytt! Ansökan görs via uppdragsbörsen.

Övriga programuppdrag

Kom med i de mest energiska teamet som kommer få dig att vilja va explorerscoout igen! För vi alla vet att de var ju ganska NAJS!Kom med och ordna de bästa lägret. Uppdraget innehåller plannering och verkställande. Uppdragets innehåll: Planera explorer programet och dra programmet under lägret. Hjälpa och handleda explorerscouterna i sina uppdrag unde lägret.

Uppgifter före lägret:Planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Anton Nilsson

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor  kan riktas till Anton Nilsson (050-3754196), anton.nilsson(at)scout.fi

Förverkliga drömmarnas lekpark för varje 7-10 (eller 0-90) åring! Uppdragets innehåll: Målgruppen för lekparken är vargungar som besöker dem med sina akelor under fritiden, men den är också öppen för äventyrsscouter under vissa tider och för familjescouter. Som bas för lekparken planerar du lekparken tillsammans med resten av vargungeteamet.

Uppgifter före lägret: Planering, materialanskaffning och rekrytering. Uppgifter på lägret : Att se till att lekparkens verksamhet rullar på och att reglerna i den följs av såväl ledare som barn.

Uppdragets längd: 03/2020-08/2020

Stöd i uppdraget: vargungeprogramchefen eller Maja Löfgren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till  Maja Löfgren (0400-416483, maja.lofgren(at)scout.fi

I det här uppdraget planerar du program åt vargungekullarna som de kan göra under valfri tidpunkt tillsammans med sin akela, t.ex. då lägret byggs upp, och en obemannad skattjakt som kullarna kan gå när som helst under lägret. Uppdragets innehåll: planering av program och skattjakt, materialproduktion

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: vargungeprogramchefen eller Maja Löfgren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas Maja Löfgren, maja.lofgren(at)scout.fi

Lägerdagiset ger barnen i ålder 2-6 år möjlighet att leka med andra jämnåriga barn och ta del av ett scoutigt lägerprogram anpassat till deras ålder. Samtidigt som föräldrarna har möjlighet att ta del av lägervardagen och sköta ett ledaruppdrag. Som team medlem får du vara kreativ, trygga barnens lägervardag och förverkliga scoutigt program på barnens nivå. Innan lägret deltar du i planeringsmöten och bidrar till verksamhetsplaneringen.Uppdraget söks via uppdragsbörsen. Vid frågor kontakta lägerdagisansvariga fanny.aaltonen(a)scout.fi

Uppdragets beskrivning: olika delområden för förverkligande av FiSSc tuffaste patrullrådighetstävling. Banläggare, tävlingsuppgifter, tävlingsresultat, infra + transport.

Uppdragets innehåll: målgruppen för Sten Nylanders vandringspris är alla kårer inom förbundet och de tävlande kårerna representeras av en patrull bestående av fyra till sex explorerscouter. Ingen i patrullen får ha fyllt 18 år.

Uppgifter före lägret: Planering, materialanskaffning och rekrytering.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: tävlingschef Mikael Lindström

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Mikael Lindström (0500540554) eller mikael.lindstrom@partio.fi

De som bygger och river, vill släppa loss lite och därför blir det taklagsfest samt rivrejv. Du ansvarar för att dessa blir av och att förbereda stämningen inför lägret och avsluta det då deltagarna farit hem.

Uppdragets innehåll: ordna fest i samband med bygg- och rivlägret. Alltså “taklagsfest” och “rivrejv”. Uppgifter före lägret:  Planering, rekrytering och materialanskaffning

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Mikael Lindberg och Maja Löfgren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Mikael Lindberg, 0440281342, mikael.lindberg(at)scout.fi och Maja Löfgren, maja.lofgren(at)scout.fi

I det här uppdraget får du förverkliga ett helt eget lägerbål för lägrets vargungar och två avslappnande lediga kvällar för akelor. Uppdragets innehåll: planering av och rekrytering till varungarnas lägerbål och akelornas lediga kvällar (2 st)

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: vargungeprogramchefen eller Maja Löfgren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Maja Löfgren (0400-416483), maja.lofgren(at)scout.fi

Öppningsceremonin sätter stämningen för lägret och öppnar en vecka av fina minnen och äventyr. Ditt uppdrag är att förverkliga WOW upplevelsen som slår igång NAJS tillsammans med kvällsprogramsteamet. Uppdragets innehåll: förverkliga en oförglömlig öppningsceremoni. Uppgifter före lägret: planering, materialanskaffning och rekrytering

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Mikael Lindberg eller Maja Löfgren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Mikael Lindberg, (0440281342), mikael.lindberg(at)scout.fi eller Maja Löfgren (0400-416483), maja.lofgren(at)scout.fi

Det krävs ljud och ljus för att skapa bra stämning. Detta kräver infrastruktur och ett kunnigt team som du skall leda så att det finns ett ställe för programmen att ordnas på. Skapa en plattform för olika program och lägerbål att hållas på och se till att det både ser ut och låter bra. Uppgifter före lägret: Planering, rekrytering och materialanskaffning

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Mikael Lindberg eller Maja Löfgren

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Mikael Lindberg, (0440281342), mikael.lindberg(at)scout.fi eller Maja Löfgren (0400-416483), maja.lofgren(at)scout.fi

Som baschef är du med och möjliggör häftigt, utmanande och fartfyllt program både på hög höjd och nere på marken tillsammans med andra. Du får möjlighet att utmana dig själv och förverkliga oförglömligt program för olika åldersgrupper.

Uppdragets innehåll: du ansvarar för ett team i programdalen Äventyret och är med och planerar programmet för basen. Du förväntas delta i planeringsmöten med de övriga baserna och dalcheferna, samt ordna egna planeringsmöten med teamet du ansvarar för.

Uppgifter före lägret: planering av program, rekrytering av basmedlemmar, delta i och ordna egna planeringsmöten, materialinskaffning, eventuellt söka efter spons för material.

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Gustav Söderholm och Louise Enckell, programdalschefer för Äventyret.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Louise Enckell (045 1258336 louise.enckell@partio.fi) eller Gustav Söderholm (040 1767090 gustav.söderholm@partio.fi)

En hejdundrande tävling är vad som gäller! En tävling riktad till äventyrsscouter och spejare i traditionell råddanda. Uppdragets innehåll: som bas i tävlingsdalen har du som ansvar att planera en del av tävlingen samt eventuellt leda ett eget team.

Uppgifter före lägret: planera en del till tävlingsdalen och eventuellt rekrytera ett eget team. Skaffa material som behövs till ditt delområde

Uppdragets längd: 03/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Ida Majors och chefen för tävlingen

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till  Maja Löfgren (0400-416483), maja.lofgren(at)scout.fi