Uppdrag för dig

Najs 2020 har lediga chefsuppdrag inom nästan alla av lägrets delområden. Gå in och kika vad uppdragen har att ge dig. Kontakta gärna den stabsmedlem som nämns vid respektive uppdrag om du har frågor eller om du vill visa ditt intresse för något av uppdragen.

I de olika chefsuppdragen ingår utöver det som nämns för respektive uppdrag även

  • deltagande i chefsträff(ar)
  • kommunikation internt i lägerorganisationen
  • en viss mängd marknadsföring
  • den tidsanvändning som du anser dig behöva för att göra ett gott arbete inför lägret, under lägret och efter lägret (material till lägrets slutrapport) och
  • samarbete med de övriga delområdenas team.

Alla uppdrag söks med en friformig ansökan till respektive stabsmedlem som nämns vid varje uppdragsbeskrivning.