Om Najs 2020

Finlands Svenska Scouters nästa förbundsläger ordnas under sommaren 2020. Lägret heter Najs 2020 och bjuder på äventyr för alla svenskspråkiga scouter.

Najs 2020 ordnas 29.7-5.8.2020 i Ahtela i Sagu. Sagu finns i Åbolands skärgård. Vargungar deltar i lägret 29.7-1.8.2020. Bygglägret ordnas 26-28.7 och rivlägret 6-7.8.

Temat för Najs är Skärgårdshavet.

Staben för Najs 2020 är nu fulltalig och i full gång med att planera lägret. Om du har frågor och funderingar om lägret får du gärna vara i kontakt mer oss per mejl najs2020(at)scout.fi.  Läs mer om staben här.

Häng med på läger, det här blir Najs!