Om Najs 2020

Finlands Svenska Scouters nästa förbundsläger ordnas under sommaren 2020. Lägret heter Najs 2020 och bjuder på äventyr för alla svenskspråkiga scouter.

Najs 2020 ordnas 29.7-5.8.2020 i Ahtela i Sagu. Sagu finns i Åbolands skärgård. Vargungar deltar i lägret 29.7-1.8.2020. Bygglägret ordnas 26-28.7 och rivlägret 6-7.8.

Temat för Najs är Skärgårdshavet.

Staben för Najs 2020 är nu fulltalig och i full gång med att planera lägret. Om du har frågor och funderingar om lägret får du gärna vara i kontakt mer oss per mejl najs2020(at)scout.fi.  Läs mer om staben här.

Häng med på läger, det här blir Najs!

Vad betyder Najs?

Najs kommer från engelskans nice som betyder sympatiskt, trevligt eller vackert. Vi hoppas att alla deltagare på Najs får ett trevligt och sympatiskt läger.  

Det finlandssvenska förbundslägret 1989 hette Okej 89. Najs 2020 är ett namn i samma anda och klingar lite lika.