Home Hospitality

I samband med lägret kommer vi att ordna Home Hospitality för intresserade nordiska deltagare. I praktiken betyder Home Hospitality det att ni får besöka en enskild scout eller en finländsk scoutkår som står värd för er i tre dagar och ger er en möjlighet att i första hand uppleva finländsk och finlandssvensk scouting och kultur. 

Home Hospitality ordnas genast efter lägret 5-8.8.2020. Vi hoppas kunna erbjuda Home Hospitality till alla intresserade nordiska deltagare på Najs. Senast den 15.4.2020 bekräftar vi om vi kan erbjuda home hospitality till de som anmält att de vill delta. 

Det är värt att notera att medan Home Hospitality i sig själv inte kostar någonting för deltagarna  kommer deltagarna i Home Hospitality inte att bli erbjudna transporter hem av läger organisationen utan att deltagarna själva eller tillsammans med sin grupp måste ordna det

Kostnaderna kommer att variera lite beroende  var i Finland ni bor under Home Hospitality. För att underlätta hemresor samt koordineringen av dem för de som deltar i Home Hospitality kommer vi att försöka placera deltagare från varje grupp relativt nära varandrageografisktd.v.s inom samma region.