Coronaviruset & Najs 2020

Uppdatering 23.4

Förbundsläger Najs 2020 är inhiberat till följd av coronaviruset covid-19

På grund av den rådande coronaepidemin i Finland inhiberas Najs 2020. Dessutom är all fysisk vecko- och gruppverksamhet inom scoutingen pausad fram till 31.5.2020 enligt Suomen Partiolaiset – Finlands Scouters anvisningar. Med dessa åtgärder vill scouterna bära sitt ansvar för att förhindra spridningen av coronaviruset covid-19.

För att kunna utnyttja den stora frivilliga insats som 140 personer gjort inför Najs 2020 kommer scoutkårerna i FiSSc att få materialpaket som baserar sig på programmet, som hade planerats inför förbundslägret. Materialpaketen kan förverkligas i veckoverksamheten eller exempelvis på en utfärd, hajk eller seglats då coronaläget tillåter det.

Du hittar Finlands Scouters uttalande på den här webbadressen https://www.partio.fi/ajankohtaista/kesalla-2020-ei-jarjesteta-suuria-partioleireja/

Mera information om Najs 2020 lägret hittar du här najs2020.fi

Uppdatering 31.3.

Coronaviruset COVID-19 påverkar hela samhället just nu. Vi på Najs 2020 följer med läget och hoppas förstås att vi kan ordna lägret som tänkt 29.7-5.8.2020. I det här skedet fortsätter vi att planera lägret och anmälan pågår fram till tisdagen den 7 april 2020.

Vi följer de instruktioner vi får av Finlands Svenska Scouter och Finlands Scouter och THL:s och myndigheternas rekommendationer.
 
Alla scoutläger som planeras för sommaren 2020 samlas till ett gemensamt möte onsdagen den 22 april 2020 för att diskutera coronaläget med tanke på sommarens läger. Senast efter det här mötet kan vi ge besked gällande sommarens scoutverksamhet.
 
FiSSc har tidigare beslutat om att deltagarna inte behöver betalar deltagaravgift om Najs 2020 skulle inhiberas.
 
Ta hand om varandra, umgås virtuellt och tvätta händerna!

På den här sidan kan du läsa om följande 

Anmälningstiden fortsätter ännu och Najs 2020-lägeravgiften faktureras enbart om lägret blir av (uppdaterat 27.3)

Anmälningstiden till Najs 2020 fortsätter ännu och förhoppningen är att vi får ett läger i sommar, trots allt. Saken lär klarna inom en nära framtid, tills dess håller vi tummarna och hoppas på det bästa samtidigt som det redan smids planer för vad som händer ifall myndigheterna besluter att vi inte ska ordna läger i sommar. Massor med ledare planerar och gör sitt bästa för att göra ett fantastiskt läger och vi har ännu inte gett upp! Många har undrat vad som sker med de anmäldas lägeravgifter om en inhibering blir aktuell, vi har inte behövt ta ställning till sådant tidigare. Förbundsstyrelsen har granskat läget och beslutat att inga deltagaravgifter faktureras ifall vårt läger inte blir av p.g.a. coronaviruset. Så det är tryggt att anmäla sig utan risk för att bli fakturerad om våra planer inte förverkligas.

Anmälningstiden är förlängd fram till tisdag 7.4.
Det är möjligt att ansöka om stipendier och det går att avboka sitt deltagande avgiftsfritt fram till  samma datum. I och med att anmälningen förlängs så skjuts faktureringen av deltagaravgiften upp. Lägret faktureras i en omgång från och med 12.5.2020.

Najs 2020 sommarjobbs-, semester- och miligaranti är i kraft till 31.5.2020. Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det också möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan deltagare fram till 31.5.2020.

Uppdatering 16.3 (uppdaterat 24.3)

Ursprungligen var anmälan till Förbundslägret Najs 2020 öppen mellan 14.1-17.3. I och med coronavirusets spridning har lägerorganisationen bestämt att förlänga anmälningstiden fram till tisdag 7.4. Anmälan görs i scoutregistret Kuksa med samma länk som förut. Det är möjligt att ansöka om stipendier fram till tisdag 7.4 och det går att avboka sitt deltagande avgiftsfritt fram till samma datum. 

Najs 2020 sommarjobbs-, semester- och miligaranti är i kraft till 31.5.2020. Garantin berättigar dig till att avboka ditt lägerdeltagande om du grund av sommarjobb eller övriga semesterarrangemang inte får ledigt från ditt arbete. Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det också möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan deltagare fram till 31.5.2020. 

I och med att anmälningen rlängs skjuts faktureringen av deltagaravgiften upp. Lägret faktureras i en omgång från och med 12.5.2020. Räkningen skickas direkt till varje deltagare det sätt som denna angivit i Kuksa. Du kan ändra dina inställningar i Kuksa och en 1) pappersfaktura, 2) faktura per e-mail eller 3) som en Mobile Pay faktura. Obs! Om du väljer Mobile Pay alternativet måste du ha ett aktivt finskt Mobile Pay konto. Du har 14 dygn sig att betala räkningen. Ett möjligt stipendium eller stöd av kåren tas automatiskt i beaktande i fakturan. 

Styrelsen kommer denna vecka (vecka 13) att se över förbundets och lägrets ekonomi, och tar beslut hur vi gör med deltagaravgiften. Så fort styrelsen tagit beslut, kommer info att skickas till kårerna

Anmälningsinstruktioner och villkor hittar du här https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/anmalan-till-lagret/ 

Coronaviruset COVID-19

Vi utgår ifrån att Najs 2020 och alla andra sommarens scoutläger kommer att ordnas enligt plan och därför kommer lägerorganisationen att fortsätta jobba för att förverkliga vårt läger. Vi följer på daglig basis upp Institutet för hälsa och välfärd, THL:s rekommendationer men för närvarande är det detta som gäller.  En eventuell inhibering av sommarens läger kommer ifråga enbart om myndigheterna utfärdar förbud att arrangera det.

Scoutförsäkringen

Observera att scoutförsäkringen gäller alla scouter som är medlemmar i en scoutkår i Finland och har betalat årets medlemsavgift. För familjescouter täcker scoutförsäkringen 0-3 åriga deltagare om målsmannen har betalat sin medlemsavgift. 4-6 åringar är täckta av scoutförsäkringen ifall de har betalat sin medlemsavgift eller om de är och testar på
scouting.

Scoutförsäkringen är också i kraft för dem som testar på scouting för första gången och har rätt till social trygghet och FPA-förmåner i Finland. Om du tidigare varit scout och nu kommer och testar på scouting på nytt efter flera års paus gäller inte scoutförsäkringen. Scoutförsäkringen gäller heller inte nordiska scouter som deltar i Najs 2020.

För er som är fundersamma gällande vad scoutförsäkringen täcker, här är infon vi kan gå ut med för tillfället.

  • Scoutförsäkringen täcker deltagaravgiften om man insjuknar i coronaviruset och kan påvisa sjukintyg.
  • Om en deltagare hamnar i karantän pga. coronaviruset täcker scoutförsäkringen inte deltagaravgiften. Najs 2020 täcker deltagaravgiften från lägrets budget för de som kan påvisa karantänintyg.
  • Om lägret mot förmodan inhiberas pga. coronaviruset kan man inte söka om ersättning från scoutförsäkringen.

Ni kan läsa mera om hur coronaviruset påverkar den övriga scoutverksamheten här https://www.scout.fi/nyheter/paus-i-scoutverksamheten-pa-grund-av-coronaviruset/