Lägerområdet

Najs ordnas i Ahtela som ligger på Sagu, det är en ungdomslägergård som Åbo stad äger, området är beläget ca 50 km från Åbo.

Ahtela erbjuder en fungerade omgivning för ett läger på 2000-3000 personer och har mycket färdig infrastruktur som lägret utnyttjar. Den färdiga infrastrukturen gör det möjligt att satsa mer personresurser på andra delområden som t.ex. program.

 

Tillgänglighet på Ahtela

Det går att röra sig på hela lägerområdet med rullstol. I alla större utrymmen och byggnader finns  invalidtoaletter.  Vi gör vårt bästa för att alla ska kunna delta på Najs 2020 oavsett oavsett handikapp, funktionshinder eller funktionsnedsättning. Vid frågor angående lägerområdets tillgänlighet eller andra frågor kan lägerkoordinatorn kontaktas via e-mail philippa.rytkonen(at)scout.fi eller per telefon +358442700574