Delta i tävling – Visa era kalenderfiilisar i kårens somekanaler

Hur förbereder du dig eller din grupp er på adventskalenderförsäljningen? Hurdana möten uppstår vid försäljning? Dela era bästa adventskalenderfiilisar i era some-kanaler. Bland alla deltagare lottar vi ut ett lillajul-delikatesspaket för hela gruppen och två Light My Fire -utfärdsmealkit med scoutlogo.

Du kan delta på Instagram eller TikTok.

Instagram: gör en feed-post eller en reel, tagga @partioscout och @fissc och använd #MinäMyynAdventtikalentereita eller #JagSäljerAdventskalendrar

Tiktok: gör en video, tagga @partioscout och använd #MinäMyynAdventtikalentereita eller #JagSäljerAdventskalendrar

  • Tävlingstid: 15.10-5.12.2023
  • Du kan delta i tävlingen med ett publikt Instagram- eller Tiktok-konto.

Regler för tävlingen

Tävlingstid
15.10-5.12.2023

Utlottning
Bland alla deltagare lottar vi ut ett lillajul-delikatesspaket för hela gruppen och två Light My Fire -utfärdsmealkit med scoutlogo. Utlottningen sker 7-8.12, vinnarna kontaktas med personligt meddelande genast efter utlottningen.

Arrangör
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors

Allmänt

  • Arrangören förbehåller sig rätten att välja en ny vinnare ifall en kontaktad vinnare inte hört av sig inom en vecka. Priser postas till den adress som vinnaren uppger.
  • Arrangören ansvarar inte för problem som orsakats av tekniska orsaker, andra orsaker som förhindrat deltagande eller orsakar som förhindrat mottagaren från att ta emot priset.
  • Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagaren till villkoren som tolkas utgående från lagstiftningen i Finland.
  • Arrangören förbehåller sig rätten till förändringar i villkoren.
  • Arrangören ansvarar för den lagstadgade lotteriskatten.
  • Tävlingen är inte sponsrad, stödd, administrerad eller på annat sätt kopplad till Instagram eller Tiktok
  • Utlottningen är ämnad för scouter. Scoutanställda kan inte delta i utlottningen.

Läs tävlingsregler på finska