Kampanjmål

En lyckad kampanj behöver mål

Ett tydligt mål hjälper den konkreta försäljningen. Avgörande för ett gott resultat är att man ställt upp ett mål och att man under kampanjtiden följer upp huruvida man lyckats med kampanjen. Framgång sporrar försäljarna och det utförda arbetet konkretiseras till intjänade euron.

I materialbanken finns ett modellbotten för kårens kampanjplan där ni kan fylla i era målsättningar!

Ett mål kan t.ex. vara

 • en summa kåren vill tjäna in
 • en konkret sak som kåren vill införskaffa, t.ex. ett nytt halvplutonstält

Fundera tillsammans på vad ni vill uppnå. Hurdant mål gynnar och motiverar er kår bäst. De mestsäljande kårerna säljer alla årligen över 20 kalendrar per medlem. Målet bör ändå vara realistiskt eftersom kåren endast får returnera 50% av antalet beställda kalendrar.

 Exempel på vad kårerna tidigare använt sina intäkter för:

 • Utrustning, t.ex. ett nytt vintertält
 • Ny toalett till utfärdsstugan
 • Kårbidrag till deltagare på storläger
 • Varunge- och äventyrsscoutläger
 • Hyror för kårlokal och utfärdsstuga
 • Gemensamma utfärder (t.ex. till nationalpark, Heureka etc.)
 • Deltagaravgifter för sisuscouternas hjälpledare
 • Patrullernas verksamhet (eget program)

Ett mål som kåren ställt gemensamt – uppnås med större sannolikhet

Då man gemensamt besluter sig för ett mål är det lättare för alla att sträva till att uppnå det.

 • Är det enkelt att köpa en kalender av oss? Har vi kortbetalning eller mobilbetalkonto i bruk?
 • Hur många kalendrar sålde vi förra året? Är vi nöjda med resultatet eller vill vi sälja mera?
 • Hur har vårt medlemsantal förändrats sedan förra året?
 • Kan vi sälja flera kalendrar per medlem i år? Vad skulle det kräva?
 • Hur kan vi motivera flera kårmedlemmar och vårdnadshavare att delta i kampanjen?
 • Använde vi förra året alla försäljningskanaler (basarer, webbshopen, dörr till dörr, försäljningsjippon, företagsförsäljning)

Varför är ett gemensamt mål viktigt?

Ni samlar in medel för ett tydligt mål

Alla vet varför kåren säljer kalendrar och hur många var och en ska sälja för att uppnå målet. Försäljningen ökar då alla har ett personligt mål att uppnå.

Köparen får insikt i hur kåren använder understödet

piirretyt talitintit kuusen oksalla lahjapaketin kanssa

Kårens försäljare kan berätta åt köpare vad intäkterna kommer att användas för. Kunden vet därmed att hen understöder ett viktigt arbete och köper mer sannolikt en kalender.

Ni kan fira era lyckanden


Ett mål kan inte uppnås om ni inte ställt det. Att samarbeta för ett gemensamt mål ska även firas. Känslan av att man lyckats nå målen motiverar till nya satsningar även kommande år!

Praktiskt exempel hur målsättning kan påverka resultat

En kår beslöt sig för att köpa ett nytt halvplutonstält med hjälp av adventskalenderintäkter. För att uppnå målet behövde kåren sälja minst 480 kalendrar.

 • kåren hade 80 medlemmar
 • varje kårmedlem behövde sälja 6 kalendrar för att uppnå målet

Kåren lyckades sälja 480 kalendrar och tjänade in 2160€ och ett nytt halvplutonstält fanns redan i bruk på följande sommarläger.