Kuksa – anvisningar

Adventskalenderkampanjen administreras via Kuksa. Länkarna nedan ger dig noggrannare anvisningar för hur du sköter kampanjen i Kuksa.

Kuksa-anvisning för julkampanjchefen (pdf)

Kårens julkampanjchef beställer kalendrar från FiSSc.

 1. Logga in i Kuksa.
 2. Sök kårens profil i sökfunktionen.
 3. Välj fliken Kampanjer produktförsäljning
 4. Välj produkten du vill beställa i rullgardinsmenyn (Adventskalender)
 5. Välj knappen ”Lägg till beställning”.
 6. Fyll i uppgifterna som efterfrågas.
 7. Spara

Glöm inte att kvittera beställningen som mottagen!

Då kårens julkampanjchef gjort sin beställning i Kuksa, skickas den till FiSSc. Kansliet levererar kalendrarna enligt det leveranssätt som kåren valt i sin beställning.

Då kåren har fått adventskalendrarna levererade till sig, bör julkampanjchefen kontrollera att hen fått rätt antal kalendrar levererade. Om hen är nöjd med antalet kvitterar hen beställningen som ”Mottagen” i Kuksa.

Då ni beslutit hur och var ni kommer att sälja adventskalendrar lönar det sig att berätta om det till kunderna. På www.adventtikalenteri.fi sidan finns alla försäljningsplatser synliga. Visst syns era försäljningsplatser på webbsidan?

Kårens julkampanjchef kan lägga till kårens försäljningsplatser i Kuksa.

 1. Logga in i Kuksa.
 2. Sök kårens profil i sökfunktionen.
 3. Välj fliken Kampanjer produktförsäljning.
 4. Under rubriken Försäljningsplatser välj knappen ”Lägg till försäljningsplats”. Granska att du har rätt produkt (adventskalendern) vald i rullgardinsmenyn högst uppe.
 5. Fyll i uppgifterna för försäljningsplatsen.
 6. Spara och fyll i en ny annons för kårens övriga försäljningstillfällen.
 • Produkt/Tuote:Välj här ”Adventskalender”
 • Försäljningsplats/Myyntipaikka:Fyll i här möjligast noggrannt namnet på försäljnignsplatsen t.ex. Köpcentret Karisma eller Ingå S-market.
 • Adress och postnummer/Käyntiosoite ja postinumero:Fyll i närmare adressuppgifter för försäljningsplatsen.
 • Övriga uppgifter/Lisätiedot:I fältet för övriga uppgifter skriver du in exakta försäljningstider t.ex. ”kl 12-16” eller ”må-lö kl 12-16”.
 • Försäljningstidpunkt/Myyntipäivä (alkaa ja loppuu):Fyll i datum för de dagar/dagen ni säljer adventskalendrar. Om ni säljer endast en dag på samma ställe, fyll i samma datum i båda fälten.

Observera även att:
För att kårens försäljningsplatser skall vara synliga på adventskalenderwebbsidan, bör följande uppgifter i Kuksa vara uppdaterade:

 • Julkampanjchef uppdraget bör innehas av minst en ledare
 • Adventskalenderkampanjens IBAN-kontonummer
 • Adventskalenderkampanjens BIC-kod
 • Adventskalenderkampanjens e-postadress
 • Adventskalenderkampanjens postnummer

Nya försäljningsplatser uppenbarar sig på websidan inom ett dygn efter att uppgifterna fyllts i Kuksa.

Kunderna väljer i adventskalender webbshopen, vilken kår de understöder med sitt köp. För att kåren skall finnas synlig bland mottagarkårerna, bör följande uppgifter finnas inskrivna i Kuksa:

 • Julkampanjchef uppdraget bör innehas av minst en ledare
 • Adventskalenderkampanjens IBAN-kontonummer
 • Adventskalenderkampanjens BIC-kod
 • Adventskalenderkampanjens e-postadress
 • Adventskalenderkampanjens postnummer

Nya kårer blir synliga i listan ett dygn efter att uppdateringarna gjorts i Kuksa. Vid eventuella problem kontakta viestinta(a)partio.fi

Kårens interna grupp

Alla kårens grupper som säljer adventskalendrar bör höra till en egen organisation. Dessa kan t.ex. vara av typen flock, patrull, grupp och ledare. Grupperna som finns i Kuksas grupp-funktion kan användas för detta.

 1. Lägg till ny grupp åt kåren och namnge den
 2. Sök medlemmar endast från redan valda åldersgrupper: om gruppen redan finns skapad i Grupp-fliken, kan du välja den gruppen här. Om det finns grupper att välja är det synliga här.
  Om gruppen inte finns kan du ändå skapa gruppen och lägga till försäljare senare.
 3. Välj alla de produkter som gruppen säljer. Välj ”Lägg till produkt” för att lägga till flera produkter.
 4. Spara uppgifterna till slut och skapa följande grupp.

Lägg till försäljare

 1. Gruppledarna (Kapten, Akela, Lots) kan lägga till försäljare till kampanjen. Visst ser ni till att alla ledare i kåren har rätt uppdrag i Kuksa för att få tillgång till de rättigheter som behövs.
 2. Om gruppen är skapad utgående från redan existerande grupper inom kåren, kan detta administreras via gruppfunktionen. (se manualen ”kårens julkampanjchef”)
 3. I annat fall administreras gruppen via adventskalender sidan i Kuksa.
  (-> Lägg till försäljare ->Välj försäljare från listan som Kuksa föreslår. Du ser en lista över alla de medlemmar som inte ännu är insatta i en grupp som försäljare. Kryssa för alla dem som du vill lägga till som försäljare.)

Försäljare från flera kårer kan sammanslås i en grupp och gemensamt administrera deras kampanjförsäljning.

 1. Lägg till en ny gemensam grupp och namnge den
 2. Välj ur rullgardinsmenyn alla de kårer vars medlemmar hör till gruppen. Kryssa i ”Beställare” för den kåren som administrerar kampanjen och betalar fakturan.
  Om du valde fel kår med i listan, radera kåren med hjälp av knappen ”radera”.
 3. Om kårerna redan samarbetar med gemensamma grupper i Kuksas gruppflik kan du använd dem här direkt.
 4. Välj från rullgardinsmenyn de produkter som gruppen säljer. Välj ”Lägg till produkt” för att lägga till flera produkter. Tryck SPARA
 1. Logga in i Kuksa.
 2. Välj gruppfunktionen i vänstra sidobalken.
 3. Skriv in gruppens namn och tryck på sök-knappen.
 4. Gå till försäljarlistan.
 5. Välj produkt “adventskalendern”
 6. Tryck på “Lägg till försäljare” -knappen.
 7. – Välj produkter att sälja
 8. – Välj “Lägg till försäljare i kårens interna grupp” (kårens julkampanjchef skapar grupperna i förväg (se anvisning ovan))
 9. – Välj dina egna gruppmedlemmar från listan.
 10. Spara.
 1. Logga in i Kuksa.
 2. Sök din egen kår i sökfunktionen.
 3. Välj fliken ”Produktförsäljning för kampanjen”.
 4. Välj produkten ”adventskalender”.
 5. tryck på “Visa uppgifter” vid den försäljare vars uppgifter du vill uppdatera.
  – Du kan byta grupp åt försäljaren
  – Du kan radera försäljaren från gruppen
  – Du kan redigera försäljarens produktbeställningar.

  OBSERVERA dock att: Då du vill lägga till, returnera eller redovisa produkter åt försäljaren – görs dessa alltid med en ny rad. Redigera således inte en gammal rad, utan gör en ny och välj funtion i den.Läg till flera prodkter.
 6. Märk produkterna som sålda.
 7. Returnera osålda produkter.
 8. Märk produkter som borttappade.

Då kårens kampanj är avslutad och julkampanjchefen har fått in alla intäkter och osålda kalendrar bör hela försäljningen ännu redovisas i Kuksa och sist ska kampanjen låsas!

Kåren har använt kuksa utan försäljarlista

Om kåren endast använt Kuksa för att beställa kalendrar, kan ni lika lätt meddela oss antalet ni inte sålt eller vill returdonera.

 1. Välj typ av retur:
  – Kåren ”donerar” (2 st/kår)
  – Kåren ”returnerar”
  – Kåren gör en ”returdonation” (möjlighet öppnas 5.12)
 2. Fyll i antal kalendrar av alla kategorier som ni vill returnera
 3. Lås kårens kalenderkampanj då du är nöjd med antalet ”sålda”

Hör av dig till Frida på kansliet ifall du behöver hjälp!

Kåren har använt Kuksa med försäljarlista

Ifall kåren har valt att använda Kuksa med försäljarlista, bör ni först redovisa de enskilda försäljarnas försäljning. Läs anvisningar för hur gruppledaren/julkammpanjchefen kan göra detta!

Då alla försäljares försäljning är redovisad och ingen försäljare har kvar oredovisade kalendrar, bör du ännu göra en slutredovisning enligt anvisningen ovan. Det antal kalendrar försäljarna sålt kanske inte är hela försäljningen. Ifall kåren har deltagit på evenemang och sålt kalendrar gemensamt, bör du ännu lägga till dessa kalendrar då du räknar ut vad du returnerar.

Oberoende om du använt kuksa endast för beställning eller på försäljarnivå, bör du alltså slutredovisa enligt anvisningen ovan vad kåren returnera och vad ni sålt. Lås kampanjen därefter.