Kortbetalning – SumUp

Genom att erbjuda kortbetalning som alternativ åt era kunder kan ni öka er försäljning och minska på de besvär som stora mängder kontanter kan medföra.

SumUp

Företaget SumUp stöder advetnskalenderkampanjen genom att erbjuda förmånliga kortbetalningstjänster åt kårerna. Samarbetet inkluderar en gratis kortläsare för kåren och förmånliga kostnader för betaltransaktioner.

Kåren registrerar sig som användare via scouternas registreringssida!

Kortläsare till kåren

  • Provision debit-kortbetalningar: 1 % (0,1 € / kalender)
  • Provision credit-kortbetalningar: 1,49 % (0,149 € / kalender)
  • Inga övriga fasta kostnader (månadsavgifter etc.)

Så här tar ni kortbetalning i bruk i kåren:

  1. Kårstyrelsen tar ett beslut om att införa kortbetalning som en möjlighet i kårens verksamhet.
  2. Beställ en SumUp kortläsare av FiSSc-kansliet. Om kåren redan löst in sitt gratis exemplar kan ni köpa flera av SumUp (14,99€ st)
  3. Registrera kåren som användare: använd länken ”minulla on jo kortinlukija” högst uppe. Registrera er enligt anvisning på sidan.
  4. Kårer som erbjuder alternativa betalsätt som tillägg till kontanter åt kunder, säljer tydligt fler kalendrar än medeltalet. Kortbetalning hjälper er även undvika närkontakt med kunderna, vilket även i år kommer att vara aktuellt!

SumUp anvisningar

SumUp priser och anvisningar för användning (på engelska)
SumUp Air installering (på finska)
SumUp Air anvisningar (på finska)