Pristävling 2023

Pristävlingen är ett sätt att uppmärksamma och sporra försäljarna! Ur ett hållbarhetsperspektiv är det dock inte ekologiskt att upprätthålla en tävling med ett flertal priskategorier på förbundsnivå. På nationell nivå har vi i år infört en lika gränser för tomtemärken. Detta för att det för försäljarna inte skall kännas orättvist att man i en scoutkår kan få tomtemärke för betydligt färre sålda kalendrar än t.ex. i den kår där vänner är medlemmar.

I år har vi därför sett över kategorierna i pristävlingen. Förutom tomtemärken (12, 50, 100 -sålda) delar FiSSc ut produktpriser i två katergorier (20- och 100 sålda).

Se pristävling plansch 2023

tomtemärke

Pristävlingen år 2023:

  • 12 sålda: Tomtemärke
  • 20 sålda: Gymväska (PartioScout tryck)
  • 50 sålda: Tomtemärke i silver
  • 100 sålda: Sea to summit – view sack (2storlekar/pris) + tomtemärke i guld

För att sporra och uppmuntra medlemmarna att sälja adventskalenderar är ett gemensamt mål a och o. 
Om åldersgrupperna dessutom själv kan påverka och ge förslag till vad kåren skall
samla in medel för är det ännu lättare att sälja kalendrar för att uppnå målet. Egna traditioner,
där kårens toppsäljarpatrull eller alla försäljare uppmärksammas på julfesten är även uppskattade. Varför inte t.ex. införa en tradition med ett tårtkalas med adventskalendertema för att gemensamt fira kårens framgång på julfesten!

Kårtävling 2023

Tävlingskategori 1: Vinnare den kår som säljer mest kalendrar per medlem

(kårens medlemsantal per 15.10.2023)

Tävlingskategori 2: Vinnare den kår som ökar sitt antal sålda/medlem mest sedan förra året

(medlemsantal per 15.10.2023, kårer som ej sålt kalendrar 2021/2022, kan ej delta i denna kategori)

Bonuskategorier 2023

Vinnare i bonuskategorierna utnämns av en jury bestående av förtroendevalda och anställda!

Bonuskategori 1: Synlighet under kampanjen

Vinnarkåren har utmärkt sig genom att vara synlig med försäljningsplatser i webbshopen, i kårens sociala medier och eventuella försäljningsjippon!

Bonuskategori 2: Bästa kampanjhelheten

Vinnarkåren har som helhet skött sin kalenderkampanj på ett utmärkande sätt!
(inkl t.ex.: kåren har beaktat utsatta DL datum, har en kampanjplan, målsättningar för kampanj, synlighet, försäljningsjippo etc.)


Beskattning av priser

Adventskalenderkampanjen är en gemensam satsning, där lyckanden bör firas och försäljare tackas. Det lönar sig att rikta belöningar till hela grupper eller patruller. Även enskilda försäljare kan belönas med då bör man beakta eventuella skatteföljder vid värdefulla gåvor.

Försäljningspriserna är beskattningsbar intäkt

Den som betalar för ett pris bör oberoende av dess värde eller typ, anmäla uppgifter därom till Inkomstregistret. Den tidigare gränsen för anmälan priser värda mer än 100 euro, finns inte längre.

Tävlingspriser anmäls till inkomstregistrets endast om de är skattepliktig inkomst och prisen som fåtts har ett penningvärde. Värdet räknas på basen av det man skulle få om varan skulle säljas omgående.

Föremål utan något betydande bytesvärde, såsom pokaler, medaljer och vimplar, godispåsar och kaffepaket samt värdemässigt obetydliga priser i form av föremål som getts i reklamsyfte, såsom skärmmössor, behöver inte anmälas till inkomstregistret.

Om en separat tävlingsarrangör ger ett pris till vinnare, ska det skattepliktiga priset anmälas till inkomstregistret.

Läs mer om beskattning av priser på skatteverkets webbsida.