Kampanjadministration

Viktiga datum 2023 för julkampanjchefen!

 • Ge uppdraget i Kuksa senast 4.9 åt kårens julkampanjchef/-team
 • Materialpaketet skickas i början av september
 • Försäljningen kan börja 15.10.
 • Försäljningsjippo -vecka 20-26.11.
 • Kalenderförsäljningen avslutas 5.12.
 • Resovisning av sålda/returnerade/donerade inlämnad i Kuksa 13.12.
 • Beställ tomtemärken senast 13. 12.
 • Besvara feedback-förfrågan 5-19.12.

Kalenderkampanjen i ett nötskal

Starta kampanjen i september

Under försäljningtiden

 • Följ med antalet kalendrar kåren har och beställ vid behov flera kalendrar från FiSSc-kansliet
 • Håll humöret uppe bland försäljarna
 • Marknadsför kårens kampanj aktivt i sociala medier och på anslagstavlor
 • Ta hänsyn till säkerhet och trygg försäljning
 • Försäljningsjippo veckan 20-27.11! Planera kårens försäljningsjippon för kampanjen
 • Vid problem eller frågor, kontakta FiSSc kansliet

Avsluta kampanjen i december

 • Samla in osålda kalendrar från grupperna
 • Granska att redovisade intäkter stämmer med antalet sålda kalendrar
 • Uppge senast 13.12 i Kuksa antalet sålda, donerade och returnerade kalendrar
 • Beställ antalet tomtemärken och eventuella övriga priser senast 13.12
 • Tacka försäljarna och köparna
 • Skriv en rapport över lärdomar för följande julkampanjchef
 • Svara på julkampanjchefens feedbacksförfrågan 5-19.12. Länk skickas per e-post.