Efter kampanjen

Redovisning

  • Meddela senast 13.12 i Kuksa hur många adventskalendrar kåren sålt, hur många ni returnerar och antalet ni eventuellt donerar. Lås kampanjen då du är färdig!
  • Kåren faktureras för antalet sålda kalendrar ni uppgett i Kuksa. Observera att kåren får en faktura för alla beställda kalendrar ifall kampanjen inte är redovisad och låst av julkampanjchefen.
  • Du kan returnera högs 50% av kårens beställda kalendrar.
  • Läs anvisningar för hur du gör redovisningen i Kuksa!
  • Samla in osålda kalendrar av försäljarna och kom överens med FiSSc-kansliet hur din kår gör med osålda kalendrar.
  • Osålda kalendrar kan doneras till ett gott ändamål (t.ex. dagis, äldreboende, flyktingförläggningar) från och med den 6.12. OBS! Kalendrar får inte doneras i pysselsyfte.
  • Kontrollera att du fått alla redovisade pengar till kåren och att antalet sålda stämmer överens med antalet intäkter ni fått.
  • Kåren får under kampanjtiden donera två kalendrar. Utnyttja denna möjlighet och gläd någon av era samarbetsparter med en julhälsning.
  • Med tanke på följande årets kampanj lönar det sig att skriva ner kort det ni lyckades med och det ni kunde göra annorlunda nästa år. Den som tar sig an uppdraget som kårens julkampanjchef nästa år kan då börja planera kårens kampanj utgående från föregående årets kommentarer.

Kom ihåg att tacka!

Nu är det dags att tacka alla som deltagit i kampanjen: köpare och försäljare! Du kan använda färdiga botten från materialbanken eller hitta på något eget sätt inom kåren att uppmärksamma det ni åstadkommit.

Skicka även ett tack till kårmedlemmar, föräldrar och samarbetsparter och glöm inte att även klappa dig själv på axeln för välutfört arbete!