Intern kommunikation

Intern kommunikation ger resultat

Målet är att alla kårens ledare är introducerade i vad kårkampanjen innebär och vårdnadshavare hemma är medvetna om kampanjtidtabellen. Det lönar sig att satsa lite extra på den interna kommunikationen.

Kommunikation till kårens ledare

Ledarna bär en central roll för en lyckad kårkampanj. Informera därför alla kårens ledare redan i god tid före kampanjstarten 15.10 vilka praktiska arrangemang er kampanj i år kräver. Då alla ledare är medvetna om kampanjen kan samtliga grupper koncentrera sig på försäljningen fullt ut!

 • Berätta åt kårens övriga ledare och gruppledare kårkampanjens tidtabell, målsättning och allmänna anvisningar.
 • Se till att alla ledare vet det praktiska kring er kampanje i god tid före 15.10
 • En gemensam kommunikationskanal för intern information kan t.ex. vara en WhatsApp-grupp för ledarna eller en FB-grupp.

Kommunikation till medlemmar

 • Arrangera ett gemensamt infotillfälle. Det här kan vara ett online tillfälle eller en gemensam träff.
 • Erbjud en möjlighet att ställa frågor om allt som eventuellt är oklart
 • Kanske kan du locka alla på plats genom att bjuda på glögg och jultårta
 • Fäst kårens målplansch synligt i kårlokalen, där ni fyllt i ert gemensamma mål
 • Besök gruppernas möten under kampanjtiden. Tala med medlemmarna, fråga dem hur försäljningen går och besvara eventuella frågor som uppkommit.

Kommunikation till vårdnadshavarna

Vårdnadshavarna har en betydande roll för försäljningen. Det lönar sig absolut att utnyttja deras insats och hjälp. Vårdnadshavarna kan sälja adventskalendrar på sina arbetsplatser eller kanske kåren någon dag själv kan få komma till arbetsplatsen för att sälja kalendrar.

 • Berätta om kampanjen för vårdnadshavarna genast i början av hösten. Ta upp det redan under det första föräldramötet eller i ett eventuellt e-post ni skickar ut om höstens evenemang.
 • Poängtera hur viktig kampanjen är för kårens verksamhet, på så sätt kan vårdnadshavarna omfatta vikten av deras roll. Berätta konkret vad ni kan göra eller kommer att göra med intäkterna det här året.
 • Då kampanjen sätter igång kan ni sammankalla till ett föräldramöte, på kårlokalen eller online
 • Du kan även närma dig hemmen genom att skicka ut ett mail/brev till vårdnadshavarna. Finlands Scouter skickar ut ett infomail till alla vårdnadshavare i oktober där vi berättar allmänt om kampanjen.