Kalenderbeställning

Före kampanjen sätter igång är det julkampanjchefens uppgift att se till att kåren har kalendrar att sälja. Beställ kalendrar via Kuksa och kom överens med gruppledarna hur ni sköter kalenderutdelningen i kåren. Då du funderar på hur många kalendrar kåren borde beställa lönar det sig att ta en titt på föregående årens försäljningsantal.

Hur många kalendrar ska min kår beställa?

Även om du är julkampanjchef för första gången eller om du koordinerat kårens kampanj redan ett antal år – kan det vara svårt att avgöra hur många kalendrar ni behöver i år. För att hjälpa er med beslutet har vi samlat i en tabell kårernas försäljning från de senaste fem åren och vad ni i medeltal returnerat. Utgående från det har vi gjort ett förslag för antal ni kan beställa i år.

Se tabell över kårförsäljning och förslag för år 2023!

Kom ihåg att kåren får returnera 50% av mängden kalendrar ni beställt. För att hålla igång försäljningen är det viktigt att ni har tillräckligt med kalendrar på kårlokalen. Samtidigt ska vi undvika att ha alltför stora lager hos någon kår, ifall kalendrarna inte rör på sig. Ni kan alltid beställa mera kalendrar udner kampanjens gång!

Hur göra en kalenderbeställning?

  • Logga in i Kuksa.
  • Sök kårens profil i sökfunktionen.
  • Välj fliken Kampanjer produktförsäljning
  • Välj produkten du vill beställa i rullgardinsmenyn (Adventskalender)
  • Välj knappen ”Lägg till beställning”.
  • Fyll i uppgifterna som efterfrågas.
  • Spara

Kvittera beställningen som mottagen

Då kårens julkampanjchef gjort sin beställning i Kuksa, skickas den till FiSSc. Kansliet levererar kalendrarna enligt det leveranssätt som kåren valt i sin beställning.

Då kåren har fått adventskalendrarna levererade till sig, bör julkampanjchefen kontrollera att hen fått rätt antal kalendrar levererade. Om hen är nöjd med antalet kvitterar hen beställningen som ”Mottagen” i Kuksa.

Försäkra dig om att ni har tillräckligt med kalendrar under kampanjtiden

När försäljningen drar igång och du har delat ut kalendrar till grupperna är det dags att följa med huruvida kalendrarna du beställt räcker till. Om försäljningen går bra, kan du alltid beställa mera kalendrar från FiSSc-kansliet. Kom ihåg att du får returnera 50% av det du beställt!

Följ även med försäljningen mellan grupperna. Det är viktigt att kalendrar inte ligger osålda hos någon grupp om en annan skulle sälja dem.

Kåren får under kampanjtiden donera två kalendrar till samarbetspartner som är viktiga för kåren. Passa på att tacka kyrkoherden, husbolagets ordförande eller någon annan för kåren viktig kontaktperson med en adventskalender. Kom ihåg att meddela i Kuksa till vem ni donerat dessa två kalendrar, på så sätt dras de av den totala summan sålda.