Betalsätt och hantering av pengar

Allt färre bär med sig kontanter och det är något som man bör vara förberedd på under adventskalenderkampanjen. Att erbjuda mobil- eller kortbetalning vid sidan av kontantbetalning är en väsentlig del av en lyckad kampanj. Alternativa betalmetoder som är enkla att ta
i bruk är t.ex.: MobilePay MyShop, SumUp, iZettle eller annan kortbetalterminal. Visst utreder ni alternativen i tid, så att ni kan ta dem i bruk inför årets kampanj!

MobilePay

Mobilbetalning är en allmän benämning på betalsätt där man på sätt eller annat använder mobiltelefonen. Mobilbetalning kan således i praktiken betyda närbetalning i betalterminal med hjälp av mobiltelefonen, betalning via någon app så som Mobile Pay eller PayPal eller betalning via textmeddelande där köpet faktureras av kunden via telefonräkningen.

En del mobilbetalningar är kopplade till en specifik bank så som Nordea Pay eller Pivo. Dessa är s.k. mobilplånböcker, dit kunden kan koppla sin webbank eller sitt betalkort och därefter sköta betalningar med hjälp av mobilen t.ex. i webshopen adventtikalenteri.fi eller med hjälp av kårens betalterminal under kampanjjippot. Pengar kan även överföras denna väg till kårens konto med hjälp av ett telefonnummer. Då behövs ett telefonnummer som är kopplat till kårens bankkonto.

Läs mera om hur kåren kan ta i bruk MobilePay!

Kortbetalning

Att ta betalt med kort kostar. Huruvida ni har användning för en kortterminal i er verksamhet utöver kampanjförsäljningen är troligtvis avgörande för ett sådant beslut: de flesta kostnader består av en grundavgift och försäljningsprovision eller alternativt endast försäljningsprovision.  En del återförsäljare erbjuder bara tidsbundna kontrakt på 12 eller 24 månader medan andra inte kräver att man binder sig till långtidsbundna kontrakt.

Läs mera om hur kåren kan ta i bruk kortbetalning!

Försäljning mot faktura

Om ni t.ex. säljer kalendrar till ett företag kan det vara naturligt att sköta betalningen med hjälp av en faktura. På så sätt får företaget utgiften till sin bokföring. Scouternas adventskalenderförsäljning är skattefri medelsinsamling. Försäljningen är momsbefriad. Med hjälp av följande text kan ni t.ex. berätta om skatten:

Föreningen är inte momsskyldig (Moms 4§). Försäljningen inkluderas inte av avdragsgill moms.

Försäkra er om att fakturan är betald före ni överlåter kalendrarna, speciellt i fall där ni inte känner köparen sedan tidigare.

Hantering av pengar

Redovisningen av kontanter ger mången kampanjchef gråa hår. Ni kan minska på mängden kontanter t.ex. genom att be föräldrar betala in redovisningen direkt på kårens bankkonto. På så sätt förflyttas pengarna till kåren på ett tryggare sätt och mängden saknade slantar minskar. Fundera tillsammans med kårekonomomen hur redovisningen kunde skötas smidigast i er kår.

Anvisa gruppledare och vårdnadshavare hur ni vill att intäkterna redovisas till kåren. Kom även överens med kårekonomen hur ni följer upp eventuella inbetalda redovisningar direkt till kårkontot.

Kvitto vid kontantförsäljning

Kunder kan vid köp av adventskalendern önska ett kvitto för köpet. Att erbjuda ett kvitto bidrar till en positiv köperfarenhet. Ni har dock ingen lagbaserad skyldighet att erbjuda kvitto vid försäljning av adventskalendern. Ifall kunden köper sin kalender med betalkort, kan ni såklart enkelt erbjuda kvitto åt hen.

Vid kontantförsäljning kan ni använda kvittobotten som finns i materialbanken genom att för hand skriva ut kvitto.