Anvisa gruppledare och vårdnadshavare

Inte ens den bästa av julkampanjcheferna klarar ensam av uppdraget. För att lyckas med försäljningen är det ytterst viktigt att kårens medlemmar, gruppledare och vårdnadshavare vet vad kampanjen går ut på och vad som förväntas av dem. Här nedan har vi samlat ihop tips för intern kommunikation.

Kårmedlemmar och vårdadshavare

Adventskalenderkampanjen kan väcka frågor hos kårmedlemmarna. Det är viktigt att du besvarar dem alla, då löper försäljningen smidigt! För att få informationen att löpa i kåren kan du besöka gruppernas möten eller arrangera ett gemensamt infotillfälle. Häng upp kårens interna målplansch och uppgifter om adventskalenderpriserna i kårlokalen.

Vårdnadshavarna har en betydande roll för försäljningen. Det lönar sig absolut att utnyttja deras insats och hjälp. Vårdnadshavarna kan sälja adventskalendrar på sina arbetsplatser eller kanske kåren någon dag själv kan få komma till arbetsplatsen för att sälja kalendrar. Berätta om kampanjen för vårdnadshavarna genast i början av hösten. Ta upp det redan under det första föräldramötet eller i ett eventuellt e-post ni skickar ut om höstens evenemang.

Viktigt att alla vet följande:

 • Vad säljer vi, vad kostar produkten
 • Kampanjens betydelse för kårens ekonomi. Vad har kåren gjort och vad kan man göra med intäkterna?
 • Vad är kårens eller gruppens mål
 • Planerade försäljningsdagar och –ställen
 • Kategorier för tomtemärken och priser i försäljningstävlingen

Kårledare

Berätta åt kårens övriga ledare och gruppledare kårkampanjens tidtabell, målsättning och allmänna anvisningar. Du kan t.ex. anvisa övriga ledare att:

 • ta del av kampanjen som är en gemensam kampanj för hela kåren
 • administrera den egna åldersgruppens adventskalenderförsäljning via Kuksa
 • dela ut kalendrar till sin grupp och samla in försäljningsintäkterna
 • uppmuntra till försäljning, öva på försäljning samt diskutera hantering av pengarna inom den egna gruppen
 • uppmärksamma barnen om hur de säljer kalendrar tryggt

Ledarna bär en central roll för en lyckad kårkampanj. Informera därför alla kårens ledare redan i god tid före kampanjstarten 15.10 vilka praktiska arrangemang er kampanj i år kräver. Då alla ledare är medvetna om kampanjen kan samtliga grupper koncentrera sig på försäljningen fullt ut!

En gemensam kommunikationskanal för intern information kan t.ex. vara en
WhatsApp-grupp för ledarna eller en FB-grupp.

Försäkra dig om att de övriga ledarna årminstone är medvetna om:

 • Kårkampanjgrunderna: vad händer och när
 • Vad säljer vi, varför och vad kostar produkten?
 • Vad är kårens mål i år
 • Försäljningstips
 • Försäljningsplatser och –tider
 • Hur och när förväntas grupperna redovisa sin försäljning
 • Var hittar man material för att marknadsföra kampanjen och öva försäljning (Materialbanken)