Du har kanske hört om evenemanget FiSScAkademin tidigare? År 2016 arrangerade FiSSc för första gången FiSScAkademin, ett evenemang för roverscouter och äldre ledare med fokus på ledautbildning. Därefter har FiSScAkademin blivit ett bestående evenemang i förbundet som ordnas vartannat år, senast 2020. Syftet med FiSScAkademin är kompetenshöjande verksamhet för scoutledare och för samarbetsparter som kan gynnas av den utbildning som vi i scouterna erbjuder. Nu tar förbundet steget vidare och utvecklar FiSScAkademin till ett året om koncept i form av denna sida!

Scouting är en utbildningsrörelse och FiSSc arbetar för att höja medvetenheten om hur viktigt det är att varje scoutledare utvecklar sitt kunnande kontinuerligt, också i scouterna. Att synliggöra vilken kunskap som hobbyverksamhet och frivilligarbete ger blir allt mer betydelsefullt. FiSScAkademin är ett konkret sätt att bidra till detta!

Omslagsbild: Didrik Lundsten