Du har kanske hört om evenemanget FiSScAkademin tidigare? År 2016 arrangerade FiSSc för första gången FiSScAkademin, ett evenemang för roverscouter och äldre ledare med fokus på ledautbildning. Därefter har FiSScAkademin ordnats vartannat år, senast 2022. Syftet med FiSScAkademin är kompetenshöjande verksamhet för scoutledare och för samarbetsparter som kan gynnas av den utbildning som vi i scouterna erbjuder.

Scouting är en utbildningsrörelse och FiSSc arbetar för att höja medvetenheten om hur viktigt det är att varje scoutledare utvecklar sitt kunnande kontinuerligt, också i scouterna. Att synliggöra vilken kunskap som hobbyverksamhet och frivilligarbete ger blir allt mer betydelsefullt. FiSScAkademin är ett konkret sätt att bidra till detta!

Den här sidan är uppdelad i tre olika delar:

  1. Beställningsteman – på den här sidan hittar du olika teman som kåren kan beställa en mer personlig handledning inom.
  2. Webbutbildningar & webbinarier – På den här sidan hittar du webbutbildnignar som du kan genomföra på egen hand när du vill. Samt inspelade webbinarier som du i lugn och ro kan bekanta dig med då du önskar.
  3. FiSSc:s kvällste – FiSSc:s egen variant av Finlands Scouters populära iltateet, dvs regelbundna online webbinarier kring olika aktuella scoutfrågor.