Anmälan till Nothamn

Besvara alla frågor noggrant i anmälningsblanketten. Du kan redigera din anmälan ända tills anmälningstiden slutar den 31.3.2023. Du kan redigera din information genom att trycka på fliken evenemang i din Kuksa profil, sedan på Nothamn VIII och därefter på ”redigera”. Du som inte ännu är scout kan redigera din anmälan genom att logga in med koden som du fått per e-post när du anmält dig till lägret.

Alla fält märkta med en röd stjärna är obligatoriska. Om de obligatoriska fälten inte är ifyllda är det inte möjligt att slutföra anmälan. Anmälningsblanketten anmärker automatiskt om något obligatoriskt fält har lämnats obesvarad. Vissa större helheter är ”gömda”, t.ex. sjukdomar och allergier. Genom att kryssa för rutan för t.ex. allergier öppnas frågebatteriet för dig. Om du inte har allergier eller sjukdomar behöver du inte besvara dessa helheter.

Hur anmäler du dig som scout?

Om du är en myndig scout behöver du ditt ScoutID för att göra anmälan. Instruktioner för hur du skapar ett ScoutID hittar du här https://www.scout.fi/for-scouter/anvisningar/medlemsregistret-kuksa/

Hur anmäler du ditt minderåriga barn som är scout?

Det är alltid vårdnadshavaren som anmäler en minderårig deltagare. Vårdnadshavaren anmäler deltagaren med vårdnadshavarens ScoutID, inte med minderåriga deltagarens ScoutID. Om du har glömt ditt ScoutID eller har tekniska problem ta kontakt med kårens medlemsregisteransvarig.  Obs! Om du är vårdnadshavare hittar du instruktioner för hur du skapar ScoutID här: https://www.scout.fi/for-scouter/anvisningar/scouternas-e-tjanst/anvisning-for-anvandning-av-scouterns-e-tjanst/

Hur anmäler du dig som inte ännu scout?

Om du inte ännu är scout anmäler du dig utan ScoutID. Obs! Gäller enbart dig som deltar som kompisdeltagare!

Hur anmäler du dig till familjelägret?

Familjelägret är avsett för familjer med barn i åldern 0-6 år som deltar i Nothamn VIII. För att du och dina familjemedlemmars anmälan ska kopplas ihop till ett hushåll behöver ni skapa ett familjelägerID. Bara en familjemedlem ska skapa ett familjelägerID, därefter ska du dela familjelägerID numret med övriga deltagare i din familj. Du skapar ett familjelägerID genom att klicka på ”skapa familjelägerID” i anmälningsblanketten.

FamiljelägerID

Du kan anmälan dig som en familj till Nothamn VIII. Vi önskar att familjelägerdeltagarna anmäler sig på följande sätt. Klicka på Skapa familjelägerID. Systemet ger dig en kod, som resten av familjen kan använda för att anmäla sig. Spara koden genast så att ni kommer ihåg den. Obs! Bara en i familj ska skapa familjelägerID till resten av familjen! När nästa familjemedlem anmäler sig så infogas koden i fältet för familjelägerID för att koppla ihop din och dina familjemedlemmars anmälningar. Om du glömmer bort ditt familjelägerID, ta kontakt per e-mail nothamn@scout.fi

Deltagarens uppgifter

Anmälarens personuppgifter är färdigt ifyllda i blanketten för scouter. Granska att uppgifterna är rätt och kontrollera att rätt person är anmäld i boxen för ”välj person som skall anmälas”. Ifall kontaktuppgifterna är fel kan du redigera dem genom att klicka på redigera knappen. Kom ihåg att klicka på spara uppgifterna knappen när du är färdig!

Deltagande

I den här frågan väljer du ett alternativ för ditt deltagande i Nothamn VIII. De som anmäler sig till ett eller flera skilda lägerdygn måste skilt ännu kryssa i vilka dagar de anmäler sig till i den följande frågan. Om du deltar i hela eller korta lägret ska du inte enskilt kryssa i de dagar du är på lägret! Man kryssar i den första dagen på sitt lägerdygn enligt sin ankomst till lägret. Om du enbart deltar t.ex. fre-lö och anländer till lägret på fredag kväll så kryssar du i både fredag och lördag.

Val av åldersgruppsprogram

I deltagaranmälan måste du ange deltagarens åldersgrupp, vilket kommer påverka vilket program deltagaren är i under lägret. Åldersgruppen behöver inte vara den samma som deltagarens egentliga ålder. Om deltagaren är under sommaren på väg att flytta från en åldersgrupp till en annan till exempel från spejarscout till explorerscout, rekommenderar vi att man anmäler sig enligt sin gamla åldersgrupp dvs. spejarscout. Om du är osäker på vilken åldersgrupp deltagaren hör till, kontakta din kår för mera info.

Dieter och allergier

På lägret serverar vi vanlig husmanskost. Uppge dina allergier så noggrant som möjligt. Om din allergi inte finns med på listan så kan du skriva in på det öppna fältet i slutet på allergilistan. Observera att all mat som serveras är laktosfri! Om du har läkemedelsallergier så skriv in det i fältet för läkemedelsallergier.

Uppgifter om hälsa och sjukdomar

Under sjukdomsfliken ska du fylla i sjukdomar eller funktionsvariationer som påverkar din/ditt barns hälsa och lägervardag. Uppgifterna används endast av sjukvården ifall det finns ett akut behov för det. Det är också viktigt för den närmsta ledaren att vara medveten om deltagarens hälsotillstånd så att vi kan reagera tillräckligt snabbt vid eventuella sjukanfall.

Uppdrag på lägret

Svara enbart på dessa frågor om du är roverscout (18-22 år) eller äldre! Gäller också för nordiska scouter.

Stipendieansökan

Stipendier kan endast ansökas av scouter som är medlemmar i en scoutkår i Finland. Du kan inte söka om stipendier om du är medlem i en nordisk scoutkår utanför Finland eller om du kommer och testar på scouting. Stipendieansökan görs i samband med ansökan och därmed måste alla stipendieansökningar vara inlämnade innan 31.3 klockan 23.59 finsk tid. Du kan också fylla i stipendieansökan efter att du fyllt i anmälningen genom att logga in i Kuksa. Klicka på Nothamn evenemanget som du hittar i evenemangsfliken till vänster i din egna Kuksa profil. Därefter klickar du på redigera.

Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt. Deltagaren måste ge sitt godkännande för att överlämna uppgifter om stipendieansökan i samband med anmälan. Stipendier utges endast på basis av uppgifterna i ansökan och man behöver inte bifoga filer i ansökan. 

Stipendier kan ansökas i två kategorier, 100% och 50% av lägeravgiften. Över 22- åringar kan endast ansöka om stipendium för 50% av lägeravgiften. Ett eventuellt beviljat stipendium kan vara ett annat belopp än det du ansökt om. Observera dock att stipendiet inte kan vara större än den summa du ansöker om eller större än lägeravgiften.   

Stipendiegruppen meddelar om stipendiebesluten direkt till dem som har ansökt om stipendium. Stipendierna tas automatiskt i beaktande i faktureringen av deltagaravgiften. De som inte fått ett stipendium eller fått beviljat ett mindre stipendium än det som ansökts, kan annullera sin lägeranmälan avgiftsfritt fram till 7.5.2023.  

Anmälningsbekräftelse

När du har anmält dig får du en anmälningsbekräftelse till din e-post, eller till vårdnadshavarens e-postadress om deltagaren är minderårig. Observera att e-post skickas till den adressen som finns lagrad i vårdnadshavarprofilen/deltagarprofilen i medlemsregistret Kuksa.


Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor – Nothamn

Dataskyddsbeskrivning

Informationsdokument – Nothamn