Program på lägret

Lägerprogrammet på lägret är mångsidigt och varierande. Programmet anpassas enligt de olika åldersgrupperna och tar plats i så kallade dalar. På lägret finns följande dalar:

Vattendalen

Vattendalen är en programdal där scouterna får öva på att använda och manövrera mindre transportmedel på havet. Målet är att scouterna får lära sig något nytt och roligt på ett säkert sätt. Exempel på saker deltagarna får pröva på: 

 • Kajaker och kanoter 
 • Jollar 
 • SUP-bräden 

Stranddalen

Stranddalen är en programdal där scouterna får göra olika roliga aktiviteter nära stranden, på stranden och i vattnet. Aktiviteterna är roliga och fartfyllda, de kan också ta plats i skogen bredvid stranddalen. Olika exempel på programpunkter är till exempel: 

 • Beach-volleyboll 
 • ”Rambobana” 
 • Olika strandlekar 
 • Mindre patrulltävlingar på stranden (dragkamp, stafetter etc.) 

Sjöfartsdalen

Sjöfartsdalen är en programdal där scouterna får lära sig om navigation, sjösäkerhet och annat som inte kanske direkt kan läras ut lika lätt på en båt. Scouterna ska få praktiskt öva på till exempel följande saker: 

 • Navigera på en karta (ta ut en position och kurs, pejla m.m.) 
 • Signalering (morse, VHF, flaggor) 
 • Sjöräddning 

Marindalen

Marindalen har program som förknippar sig med naturen, havet och biologi (miljö- och marinbiologi). Scouterna får lära sig praktiskt om naturen, naturskydd, ekologi, klimatförändring med mera. Olika programpunkter kan till exempel inkludera: 

 • Att studera småkryp med lupp 
 • Vattenfiltrering/-rening 
 • Väderfenomen 
 • Orientering med hjälp av fenomen i naturen 

Tävlingsdalen

Tävlingsdalen är inte en programdal i sig, utan dalen har hand om att ordna olika spårningar, patrullrådighetstävlingar och tävlingar under lägret. Exempel på olika spårningar som kommer att ordnas på lägret är: 

 • Minispårning för vargungar och äventyrsscouter 
 • Patrullrådighetstävling för spejarscouter och explorerscouter 
 • Sjöscouttävling för spejarscouter 

Seglingsdalen

I seglingsdalen får scouterna vara med och segla på kårernas båtar. Ombord får de lära sig om säkerheten ombord, hur man trimmar seglen så att båten får fart, hur man navigerar ombord båten med mera. Man behöver inte kunna segla eller ens ha varit ombord en segelbåt tidigare, allting förklaras av båtens skeppare!

I seglingsdalen får scouterna bland annat ta del av:

 • Dagsseglatser där scouterna får lära sig att segla praktiskt på ett roligt och säkert sätt
 • Kappsegling för de äldre åldersgrupperna