För kårer inför Nothamn

Välkommen med på Nothamn – sommarens absoluta höjdpunkt! På den här sidan samlar vi material som ni i kårerna kan ha nytta av.

KÅRINFO 1 OCH KÅRINSTRUKTIONER HAR GÅTT UT TILL KÅRENAS KONTAKTPERSONER – de hittas också här!

Vad går lägret ut på? 

 • Ett sjöbetonat temaläger som FiSSc-kårer ordnar tillsammans (förväntat deltagarantal ca 600 pers), koordinerat av en lägerstab tillsatt av FiSSc styrelsen 
 • Lägret bjuder på program som relaterar till Östersjön, segling och sjöfart. Alla åldersgrupper är välkomna och programmet ordnas åldersenligt.  
 • Målet är att alla seglar minst två programpass under lägret. 

När? 

 • Lägertiden för vargungar är 28.7-30.7.2023 
 • äventyrsscouter 27.7-30.7.2023 samt för 
 • spejar– och explorerscouter 27.7-3.8.2023 
 • Familjescouting ordnas 28.7-30.7.2023 
 • Lägret byggs upp på byggläger 24-26.7.2023 och rivs 3.8.2023

Hurudant lägerområde? 

 • Björnstrand på Sandö i Kimito, området får vi låna av Turun Metsänkäviät (“TuMe”) 
 • Lägerområdet är en skogsbeklädd udde med en strand som vätter ut mot en flada I SW, uddens NW strand vätter mot en skyddad vik. Området har bilväg ända fram (Björnstrandsvägen). 

Lägerorganisationen kort 

 • “Högst” har vi lägerstaben som koordinerar de olika delområdena (Staben leds av chefstrion): 
 • Kommunikation & marknadsföring 
 • Infra 
 • Bespisning 
 • Program 
 • Lägerupplevelse 
 • Säkerhet 
 • Ekonomi 
 • Under varje delområde finns olika helheter, ex. Programmet har under sig flera programdalar. Varje sådan helhet har en egen chef (en nivå under stab, “chefsnivå”), chefsuppdrag kan också vara delade. 
 • Övriga arrangörer: alla helheter behöver flera ledare än bara sin chef, både i planeringsskedet och på själva lägret. Målet är att alla ledare som kommer på läger har en uppgift och att man är med och planerar det program man drar på läget. 

Vad ska kåren bidra med (förutom sina deltagare)? 

 • Kåren behöver utse en kontaktperson (de som redan gjordes inför anmälan). All den information som är relevant ur deltagarperspektiv skickas till kontaktpersonen. 
 • Kårens kontaktperson ska därefter uppge kårens lägerkårchef i evenemanget.
  • Logga in i Kuksa
  • Välj evenemang i vänstra balken – välj som arrangör – alla -> Sök -> Notham borde nu vara synlig i listan
  • Gå till fliken ”kåranmälan
  • Tryck på knappen ”Sök kåranmälningar
  • Kårens anmälan dyker upp längst nere – Välj redigera längst till höger
  • Välj uppdraget (Lägerkårchef 1, Lägerkårchef 2, Akela etc) du vill ge åt en person.
  • OBS! Du behöver personens medlemsnummer för att kunna ge uppdraget!
  • Tryck på knappen ”Lägg till person
 • Kåren behöver ha med egna åldersgruppsledare: egna VU-ansvariga, egna ÄS-ansvariga osv. 
 • Skeppare och en/några ansvariga för den båt/flytetyg ni tar med er 
 • Planerings- och dragarresurser: 
 • Rekryteringen är öppen för alla delområden (ex. Programdalar, köksuppgifter osv.) som inte ännu har en chef. Vem som helst kan söka ett uppdrag. Staben vill att kårernas ledare själva får välja sina uppdrag på lägret – oberoende av om kåren deltar, om majoriteten i kåren väljer att göra annat osv. 
 • MEN det kan vara roligt att koordinera sig inom kåren eller med vänkåren, samla ett kompisgäng och sedan ta sig an ett delområde. 
 • I praktiken: bilda en grupp med roliga typer, utse en/två till chefer och ansök om uppdraget (ni får gärna bilda flera grupper eller delar av grupper också om ni är taggade). 

Liten notis om hur det var på stenåldern: de senaste Nothamn-lägren har staben delat ut olika delområden (ex. Programdalar) åt kårerna och så har kårerna fått sköta det som de vill inom sig. Vi vill prova på ett nytt system med öppen rekrytering för vi tror det blir bättre så. Hoppas det fungerar, annars får vi ändra strategi… 

Båtar och flytetyg 

 • Snälla ta med era båtar till lägret, om ni bara kan 😊 
 • Kårer som tar med sina båtar (och andra flytetyg) till lägret har själv autonomi över båten: ni bestämmer själva hur länge båten är på läger, vem som får/ inte får skeppa och vice-skeppa och vad man får/ inte får göra med båten. Samtidigt har ni också yttersta ansvaret för den (så som ägaren alltid har). 
 • Det kommer finnas hamnchefer, sjösäkerhetsasvariga och seglingsprogram-planerare från lägrets sida – vi vill stöda skepparna så mycket som möjligt i sina uppdrag. 

Annat material 

 • Egna tält med. Vi försöker koordinera material och materialtransporter möjligast smart inför lägret (staben hjälper med koordinationen) 

Kontakta oss med låg tröskel! 

Frågor om anmälningar och deltagare (minderåriga) och allt som har med lägertrivsel att göra, svarar Rasmus Weiss bäst på. Frågor om uppdrag på lägret och annat som tangerar “arrangörsdelen” av lägret kan ni rikta till Marika Eriksson. Vi nås båda på förnamn.efternamn@scout.fi