Kårlägeranmälan

“FiSSc Nothamn kontaktperson” är evenemangspecifikt uppdrag i Kuksa. Denna kontaktperson ansvarar för att göra den bindande kåranmälningen i Kuksa. Kontaktpersoner har bl.a. rätt att definiera

Kåranmälan

Kåranmälan till Nothamn sker inte via en enskild länk utan direkt i Kuksa via Evenemangsfliken

 • Sök: FiSSc Nothamn VIII
 • Välj som arrangör Finlands Svenska Scouter r.f
 • Kryssa för att det är fråga om storevenemang
 • Klicka på sök uppgifter knappen
 • Klicka på  Nothamn länken

 • Välj fliken ”Kåranmälning”
 • Skriv in kårens namn högst uppe och tryck på ”Sök kåranmälningar” – knappen
 • Om kåren inte ännu är anmäld, dyker en ”Lägg till” -knapp upp nere i högra hörnet. Om kåren är anmäld, t.ex. av en grannkår som vill skapa en gemensam lägerkår med din kår, dyker kårens namn upp längst nere. OBS! Endast kårer som delar utrustning eller ledare kan anmäla sig tillsammans.
 • Tryck på lägg till knappen för att anmäla din kår.
 • Anmäl kåren genom att fylla i kårens namn.
 • Uppge ett estimat på mängden deltagare från din kår.
 • Lägerkåren har gemensamma uppdrag som du kan se i rullgardinsmenyn.  
 • Om du vill lägga till en person till ett uppdrag, välj först ett uppdrag
 • Lägg till personens medlemsnummer. Obs! Du behöver medlemsnumren innan du anmäler uppdragsinnehavarna.
 • Tryck på ”Lägg till”-knappen
 • Spara
 • De personer som har lagts till med uppdrag syns i listan under anmälan. Man kan också radera personer från listan
 • Personer med uppdrag har rättigheter att se den egna lägerkårens uppgifter.

Hur tar man emot ett uppdrag?

För att ta i bruk lägerkårens uppdrag måste personen i fråga vara anmäld till evenemanget och ha godkänt sitt uppdrag. Godkännandet av uppdraget görs i personens egen profil under fliken ”evenemang”.

 • Godkänn ditt uppdrag

När personen i fråga har godkännt sitt uppdrag kommer en evenemangslänk att aktiveras i Kuksas evenemang. Uppdraget som lägrets kontaktperson ger inte rättigheter till detta.

 • Genom att klicka på evenemangslänken kan kårens lägeruppdragsinnehavare (lägerkårchef 1, lägerkårchef 2 etc.) nu även själv granska evenemangets uppgifter
 • De som har blivit rekryterade till lägerkåren ser två flikar när de klickar på Nothamn evenemanget.
 • ”Lägerkårsanmälningar” är fliken du ska klicka på för att administrera din lägerkår.

Kuksa manual – lägerkåranmälan (pdf)