FAQ

Vi samlar de vanligaste frågorna och svaren på denna sida. Ifall du inte hittar ett svar på din fråga nedan kan du kontakta lägerstaben på adressen nothamn@scout.fi

Anmälan görs i scoutregistret Kuksa och inga andra former av anmälningar tas i beaktande. Länken till anmälan med anvisningar finns på sidan: https://www.scout.fi/nu/nothamn-viii/for-deltagare/anmalan/

Det är möjligt att avboka avgiftsfritt lägerdeltagandet fram till 31.3.2023. Därefter är anmälan bindande.

Det är möjligt att avboka lägerdeltagandet avgiftsfritt fram till 31.3.2023. Därefter är anmälan bindande. Vid sjukdoms- och olycksfall efter 31.3.2023, faktureras deltagaren för hela lägeravgiften. I första hand kan deltagaren då ansöka om ersättning för deltagaravgiften via det egna försäkringsbolaget. Om deltagaren inte har egen försäkring kan man i andra hand ansöka om ersättning för deltagaravgiften via scoutförsäkringen.

Scoutförsäkringen gäller alla scouter som är medlemmar i en scoutkår i Finland och har betalat årets medlemsavgift. För familjescouter täcker scoutförsäkringen 0-3 åriga deltagare om vårdnadshavaren har betalat sin medlemsavgift. 4-6 åringar är täckta av scoutförsäkringen ifall de har betalat sin medlemsavgift. Scoutförsäkringen är också i kraft för dem som deltar som kompisdeltagare för första gången.

Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan scout fram till 31.5.2023.Det är upp till deltagaren själv att hitta en annan deltagare som kan komma på lägret istället. Deltagaren som tar över lägerdeltagandet kan vara scout eller kompisdeltagare. Deltagaren som vill överföra sitt deltagande meddelar detta till per e-post till adressen nothamn@scout.fi. Man måste också meddela lägret om man inte har fått sitt lägerdeltagande flyttat till en annan scout/icke ännu scout eller om man inte av andra orsaker kommer på lägret. Lägeravgiften returneras inte om man inte får flyttat deltagandet till en annan person.

Olika åldersgrupper har olika program och lägertid. Anmäl dig enligt den åldersgrupp vars program du deltar i – är du osäker så ska du höra dig för med din egen kår. Om du inte kan delta hela den för åldersgruppen utsatta lägertiden, så ska du ändå anmäla dig enligt den åldersgrupp du tillhör och sedan anmäla om avvikande lägervistelse (finns angivet på egen punkt i anmälan). Dygnspriset är det samma för alla deltagare, oberoende av åldersgrupp.

OBS! Deltagande i familjescoutlägret förutsätter att familjens minderåriga deltar tillsammans med en/flera myndiga familjemedlemmar/förmyndare. Familjscoutlägret har eget program och ett eget underläger där deltagarna bor tillsammans med sig egen familj. Alla övrig åldersgrupper bor under lägret med kamraterna i den egna kårer, ledda av sin åldersgruppsledare. För deltagare i andra grupper än familjescouting, d.v.s. för minderåriga deltagare äldre än 7 år, är det rekommenderat att delta med den egna åldersgruppen. Det är ändå möjligt att ha en följeslagare med på lägret, t.ex. en förälder, anmäl då om detta i samband med anmälningen (finns angivet på egen punkt i anmälan). Observera också att alla som deltar i lägret, också följeslagare, också bör göra en personlig anmälan.

ScoutID är ett login, som varje medlem och vårdnadshavare kan själv registrera sig som användare med. För registreringen behöver du ditt medlemsnummer eller vårdnadshavarnummer och den e-postadress som finns angiven i din profil i registret. Om du har glömt ditt lösenord, kontakta i första hand din kårs medlemsregisteransvarig. Ifall scoutkåren inte kan hjälpa dig kan du kontakta förbundskoordinator Frida Lundberg på adressen frida.lundberg@scout.fi

Observera att minderåriga deltagare bör anmälas av sin vårdnadshavare till lägret, vilket kräver att det i barnet profil finns en vårdnadshavare kopplad.

När du har anmält dig får du en anmälningsbekräftelse till din e-post. Om deltagaren är minderårig får vårdnadshavaren anmälningsbekräftelsen till sin e-postadress.

Observera att e-post skickas till den adressen som finns lagrad i vårdnadshavarprofilen/deltagarprofilen i medlemsregistret Kuksa.

Hela lägret 27.7-3.8 (12 åringar och äldre): 189 € 

Vargungelägret 28-30.7 (7-9 åringar): 81 €

Äventyrsscoutläger 27-30.7 (10-12 åringar): 108 €

Familjescoutläger 28-30.7: 81 €

Dygnsavgift: 27 €

Barn 0-3 år får delta avgiftsfritt 

Lägret faktureras i en rat från och med april 2023. Räkningen skickas direkt till varje deltagare på det sätt som denna angivit i Kuksa. Du kan ändra dina inställningar i Kuksa och få en 1) pappersfaktura, 2) faktura per e-post eller 3) som en Mobile Pay faktura. Obs! Om du väljer Mobile Pay alternativet måste du ha ett aktivt finskt Mobile Pay konto. Fakturan har 14 dygn betaltid. Ett möjligt stipendium tas automatiskt i beaktande i fakturan.

En betald lägeravgift är ett krav för tillträde till lägerområdet. Om deltagaren inte har betald lägeravgift sker transporten hem från lägerområdet på deltagarens egen bekostnad. Betalda lägeravgifter returneras inte. De enda undantagsfallen för detta är sommarjobbs-, semester- och miligarantin.

Deltagare som är medlemmar i en scoutkår i Finland har möjlighet att söka om stipendier för deltagaravgiften. Observera att nordiska  deltagare inte kan ansöka om stipendier. Ansökan om stipendium görs i Kuksa i samband med lägeranmälningen under tidpunkten 1.2-31.3.2023. Efter att anmälningstiden gått ut är det inte längre möjligt att ansöka om stipendier.

Ja, det kan du. Fram till den 31.3 kan du både redigera din anmälan och ansöka om stipendium. Logga in i medlemsregistret Kuksa, välj fliken ”Evenemang”. Längst till höger vid evenemanget Nothamn finns länk till att redigera en anmälan och ifall du inte ansökt om stipendium, även en länk för det.

I deltagaranmälan måste du ange deltagarens åldersgrupp, vilket kommer påverka vilket program deltagaren är i under lägret. Åldersgruppen behöver inte vara den samma som deltagarens egentliga ålder. Om deltagaren är under sommaren på väg att flytta från en åldersgrupp till en annan t.ex. från spejarscout till explorerscout, rekommenderar vi att man anmäler sig enligt sin gamla åldersgrupp dvs. spejarscout. Om du är osäker på vilken åldersgrupp deltagaren hör till, kontakta din kår för mera info.

Nothamn VIII sommarjobbgaranti är i kraft till 31.5.2023. Garantin berättigar dig till att avboka ditt lägerdeltagande om du på grund av sommarjobb eller övriga semesterarrangemang inte får ledigt från ditt arbete. Intyg skickas till adressen nothamn@scout.fi

Aseta painikkeen teksti