Anmälan för nordiska grupper

Anmälningsinstruktioner för nordiska deltagare

Anmälan för alla nordiska deltagare är öppen mellan 1.2-31.3.2023.  Anmälningen för nordiska deltagare är delat in i två steg. Om du har frågor angående anmälan kan du kontakta lägerstaben per e-post nothamn(at)scout.fi

Steg 1: gruppledaren anmäler gruppen

En gruppledare behöver först registrera gruppen för att skapa en gruppidentifikations kod. I gruppanmälan måste ni ange namn på gruppen. Alla internationella deltagare måste på egen hand ta sig till lägerområdet.

Steg 2: alla gruppens medlemmar anmäler sig med gruppkoden

För att era deltagare ska kopplas ihop till ett nordisk grupp ska alla gruppmedlemmar anmäla sig med hjälp av koden som gruppledaren har skapat i samband med anmälningen av gruppen
Anmälan till Nothamn lägret görs i scoutregistret Kuksa via denna anmälningslänk:
https://kuksa.partio.fi/Groups/group.aspx?tid=49652 

Anmälan

Besvara alla frågor noggrant i anmälningsblanketten. Alla fält märkta med en röd stjärna är obligatoriska. Om de obligatoriska fälten inte är ifyllda är det inte möjligt att slutföra anmälan. Anmälningsblanketten anmärker automatiskt om något obligatoriskt fält har lämnats obesvarad. Vissa större helheter är ”gömda”, t.ex. sjukdomar och allergier. Genom att kryssa för rutan för t.ex. allergier öppnas frågebatteriet för dig. Om du inte har allergier eller sjukdomar behöver du inte besvara dessa helheter. Läs mer anmälningsinstruktioner på sidan Anmälan till Nothamn.

Fakturering

Nordiska deltagare faktureras per grupp, vilket betyder att en räkning skickas per grupp per post eller per e-post. Finlands Svenska Scouter skickar endast fakturor i euro. Deltagaravgifterna faktureras från och med maj 2023. Man har 14 dygn på sig att betala räkningen.


Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor – Nothamn

Dataskyddsbeskrivning

Informationsdokument – Nothamn