Uppdrag på lägret

Marika Eriksson är lägerchef och resten av staben är tillsatt. 

Nothamn är till för alla scouter, kompisar och intresserade – vi hoppas kunna se 500 eller flera delta i den bästa lägerupplevelsen sommaren 2023! Vår vision är att göra ett läger som ska vara roligt att planera och förverkliga tillsammans med andra ledare. Målet är att alla i staben jobbar i grupper som liknar chefstrio-konceptet där de enskilda stabsmedlemmarna jobbar i team tillsammans med sina chefer. 

Du kan söka om uppdrag som en enskild scoutledare eller tillsammans med någon annan. Om du ansöker tillsammans med någon, skriv isåfall i ansökan med vem. 

Målet är att alla ska ha lämpliga uppdrag och att vi blandar erfarna ledare med dem som inte ännu hunnit ha mera ansvar.