Andra sätt att understöda

För oss är det viktigt att alla barn har möjlighet att delta i scouterna, oberoende av bakgrund. Årligen ger frivilliga över 3 miljoner timmar för scoutverksamheten. Detta motsvarar ca 1800 ungdomsledares heltidsarbete årligen.

Du kan understöda verksamheten genom en engångsdonation eller genom att donera en summa månatligen. 

Facebook-donation

Du kan skapa en donationskamapanj för dina vänner också på Facebook! Donationskampanjer på sociala medier är ett lätt och roligt sätt att uppmuntra din egen vänkrets att delta i välgörenhet.


Bemärkelsedag

Närmar sig din födelsedag, bröllop eller pensionsfest? Istället för gåvor kan den som ska firas önska sig att medel hellre doneras till något ändamål som ligger personen nära om hjärtat.


Minnesdonation

En minnesdonation är ett vackert sätt att komma ihåg en person som gått bort. Samtidigt kan man understöda det viktiga arbete som scoutrörelsen för barn och unga.


Donation genom testamente

Tack för att du överväger att testamentera egendom till scoutingen.