För företag

Företag kan också delta i Scoutingens vänner och ge barn en hobby

Genom Scoutingens vänner kan också företag vara med om att erbjuda ett barn från en mindre bemedlad familj möjlighet att delta i en fritidssysselsättning där hen får vänner och utvecklas i en trygg miljö. Exempelvis kan en gåva på 1000 euro möjliggöra för 10 barn att delta i scoutverksamheten i ett år eller användas till stipendium för 10 barns deltagande på scoutläger. Företag kan välja mellan att göra en engångsgåva eller månadsdonation. 

Som ett tack för donationen får ert företag tillgång till en elektronisk banner som kan användas t.ex. på webbsidor eller i nyhetsbrev. De som gör juldonationer genom Scoutingens vänner får också en julbanner.

Kom med i Scoutingens vänner! Ta kontakt, jag berättar gärna mer: iina.leppaaho@partio.fi 

Jag ansöker om stöd för alla kommande scoututfärder där mitt barn, tillsammans med andra, får skratta, uppleva, tälja med kniv, sitta vid elden, sova i tält o.s.v. För att utveckla ett bra och starkt självförtroende behöver mitt barn få samma färdkost som alla andra.