Ge en gåva

Det är lätt att understöda Scoutingens vänner! Du kan välja att donera en valbar summa då när det passar dig bäst.

Även en liten donation hjälper helt konkret: genom att donera en summa på till exempel 65 euro möjliggör du för ett barn som kommer från ett mindre bemedlat hem att vara med i scoutverksamheten i ett års tid. Det ger barnet möjlighet att delta i cirka 40 veckomöten. Under året lär sig barnet många nya färdigheter under ledning av utbildade ledare. Ledarnas insats görs genom frivilligarbete.

De erfarenheter, vänner och färdigheter barn och unga får i scouterna hjälper den unga att finna sin plats i samhället. Vänner och kontaktnät stöder den unga också i livets utmanande skeden.

Är du redo att hjälpa?

Ge en gåva här!

Du kan även donera via MobilePay! Använd kortnumret 37638 eller tryck på bilden nedan om du vill donera till Scoutingens Vänner.

Mobilepayn mallikuva

Genom scouterna har jag fått mod att förverkliga mig själv, men också lärt mig hur jag kan förstå andra människor bättre. Jag har fått tjugotals kompisar och många nära vänner. Även om vi inte setts på länge är det roligt att träffas och minnas roliga saker vi upplevt tillsammans. Jag har fått utrymme för att låta min kreativitet flöda och ta ansvar för mer än bara mig själv. Scoutingen hjälpte mig då det fanns risk för att jag skulle bli marginaliserad och lärde mig att lyssna på mig själv samt att lita på min instinkt.