Minnesdonation

En minnesdonation är ett vackert sätt att komma ihåg en person som gått bort. Samtidigt kan man understöda det viktiga arbete som scoutrörelsen för för barn och unga.

Minnesdonationerna görs till Scoutstiftelsens bankkonto (kontonummer: FI79 5721 4610 0123 45).

Om så önskas, kan man i förväg meddela stiftelsen att stiftelsen är i beråd att få en donation. Då kan stiftelsen, utgående från vilka namn som uppgivits i meddelandefältet göra upp en lista på alla som deltagit i minnesdonationen.

Kontaktuppgifter

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Scoutstationens info (09) 8865 1100
fax (09) 8865 1199

kontaktperson: stiftelsens ekonomidirektör Panu Räsänen, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry