Så här fungerar vi

Donationer inkomna via Scoutingens vänner styrs till en fond varifrån medlen delas ut t.ex. genom medlemsavgiftsbefrielser till barn och unga som är i behov av det. 

Scouter kan ansöka om att bli befriade från medlemsavgiften på 65 euro/år genom att hänvisa till ekonomiska, hälso- eller sociala skäl. Genom denna åtgärd vill vi värna om att också barn från mindre bemedlade familjer har möjlighet att delta i scouterna. 

Trenden gällande medlemsavgiftsbefrielser är att ansökningarna ökar kontinuerligt, med ca 20–30 % årligen. För tillfället beviljar scouterna årligen 1000 medlemsavgiftsbefrielser. För att finansiera medlemsavgiftsbefrielserna behövs ett externt stöd på ca 65 000 euro. 

Personer som stöder scouterna regelbundet benämner scouterna för Scoutingens vänner. Genom att bli en av Scoutingens vänner möjliggör du en hobby för barn och unga som annars inte skulle ha möjlighet till en fritidssysselsättning. Du får också aktuell info om hur din donation konkretiseras och ett Scoutingens vänner pins som ett tecken på att du vill vara med i arbetet för att motverka ensamhet bland barn och unga. 

Med hjälp av de personer som stöder scoutingen månatligen kan vi fortsätta minska på de ekonomiska hinder som barn och unga har för att komma med i verksamheten. Ett sätt att göra detta är att göra undantag gällande betalningen av medlemsavgiften.

Visste du att?

En tredjedel av ungdomarna i Finland uppger att de varit tvungna att sluta sin hobby på grund av ekonomiska skäl. (Ungdomsbarometern 2017)

Även en liten summa hjälper konkret 

De donationer som görs genom Scoutingens vänner används till att effektivt minska hindren för barn att delta i hobbyverksamhet. Här under ser du några exempel på användningsändamålen: 

  • 40 euro ger två barn möjlighet att delta på ett veckoslutsläger utomhus
  • 45 euro ger ett barn möjlighet att gå en första hjälpen kurs
  • 60 euro ger ett barn möjlighet att delta i verksamheten under ett år
  • 60 euro ger arrangörerna möjlighet att hyra en terrängrullstol för ett veckoslutsläger
  • 100 euro ger möjlighet att införskaffa en bra rinka eller sovsäck som kan lånas ut