Så här fungerar vi

Donationer inkomna via Scoutingens vänner styrs till en fond varifrån medlen delas ut t.ex. genom medlemsavgiftsbefrielser till barn och unga som är i behov av det. 

Scouter kan ansöka om att bli befriade från medlemsavgiften på 70 euro/år genom att hänvisa till ekonomiska, hälso- eller sociala skäl. Genom denna åtgärd vill vi värna om att också barn från mindre bemedlade familjer har möjlighet att delta i scouterna. 

Trenden gällande medlemsavgiftsbefrielser är att ansökningarna ökar kontinuerligt. För tillfället beviljar scouterna årligen 1200 medlemsavgiftsbefrielser. För att finansiera medlemsavgiftsbefrielserna behövs ett externt stöd på ca 84 000 euro. 

Personer som stöder scouterna regelbundet benämner scouterna för Scoutingens vänner. Genom att bli en av Scoutingens vänner möjliggör du en hobby för barn och unga som annars inte skulle ha möjlighet till en fritidssysselsättning. Du får också aktuell info om hur din donation konkretiseras och ett Scoutingens vänner pins som ett tecken på att du vill vara med i arbetet för att motverka ensamhet bland barn och unga. 

Med hjälp av de personer som stöder scoutingen månatligen kan vi fortsätta minska på de ekonomiska hinder som barn och unga har för att komma med i verksamheten. Ett sätt att göra detta är att göra undantag gällande betalningen av medlemsavgiften.

Visste du att?

En tredjedel av ungdomarna i Finland uppger att de varit tvungna att sluta sin hobby på grund av ekonomiska skäl. (Ungdomsbarometern 2017)