Ge en hobby som gåva

Ge en gåva som ger dubbelglädje!

Ge en hobby som gåva åt ett mindre bemedlat barn – stöd Scoutingens vänner! Det finns många familjer som inte har råd att betala för barnens hobbyverksamhet: 693 familjer har ansökt om medlemsavgiftsbefrielse i scouternaUndersökningar har visat att hobbyverksamhet är det bästa sättet att förbygga marginalisering av barn och unga. Med hjälp av understöd från Scoutingens vänner kan vi erbjuda barn och unga hobbyverksamhet, vänner och nya upplevelser. Alla barn är förtjänta av en hobby, oberoende av familjens ekonomiska situation. 

Då du köpt en hobby som gåva får du per e-post ett presentkort som du kan skriva ut till mottagaren. Presentkortet kan även skrivas ut från webbsidan. 

Foto: Atte Kesti