Så här hjälper din gåva

Genom din donation till fonden för Scoutingens Vänner ger du ett barn möjlighet att delta i en hobby.

Alla familjer har inte möjlighet att finansiera hobbyverksamhet för barn. Även om scouting är en förhållandevis förmånlig hobby, kan medlemsavgifter, lägeravgifter och införskaffning av utrustning vara betungande för en del familjer. Med stöd från fonden för Scoutingens Vänner kan vi genom att bevilja befrielse från medlemsavgift och lägerstipendier främja barnens jämlika rätt till hobbyverksamhet. Med hjälp av donationer kan vi försäkra oss om att alla barn ges en möjlighet till hobbyverksamhet. Att ingen lämnas ensam.

Undersökningar visar att den främsta åtgärden mot barn och ungas utslagning är hobbyverksamhet. En hobby erbjuder en trygg och säker omgivning för inlärning och uppväxt och för att få nya vänner. Scouting som hobby finns i nästan alla kommuner i Finland, i de ca 750 lokala scoutkårerna. Scouting som hobby finns tillgänglig så gott som överallt i landet.

Befrielse från medlemsavgift beviljades åt över 1200 medlemmar år 2023

Vi scouter har helt konkret sett hur många familjer kämpar med sin ekonomi. Andelen medlemmar som ansöker om befrielse från medlemsavgift har ökat varje år.

Vi arbetar kontinuerligt för att kunna befria möjligast många, som har det ekonomiskt tungt, från medlemsavgiften.  Med hjälp av medel från fonden för Scoutingens Vänner understöder vi barn och unga med lägerstipendier och befrielse av medlemsavgift, så att ansträngande ekonomi inte skall vara ett hinder för hobbyverksamhet.

Hur använder vi din donation?

Med 70 euro kan vi möjliggöra hobbyverksamhet för ett barn under ett år. 1000 euro ger 5-10 barn en lägerupplevelse

Vår målsättning är att samla in 84 000 euro årligen för befrielse av medlemsavgifter. Med den summan kan vi erbjuda medlemskap åt 1200 barn och unga.

Under ett år får ett barn via scoutingen delta i ca 40 veckomöten och lära sig massvis med nya färdigheter av utbildade frivilliga gruppledare. Utöver detta kan hen delta i olika utfärder och läger med sin grupp.

Scoutverksamheten baserar sig på frivilligverksamhet, därav används inte donationerna för administrativa kostnader utan riktas oavkortat till befrielse av medlemsavgifter.

Bild: Aapo Rainio