Månadsgivare

Regelbundet understöd ger kontinuitet

Som regelbunden månadsgivare kan du på ett enkelt sätt bli en av Scoutingens vänner. En regelbunden gåva garanterar att vi även framöver kan möjliggöra scouting som hobby för barn och unga. Som ett tecken på ditt understöd får du ett Scoutingens vänner pins.

Redan med små medel kan du som månadsgivare, göra det möjligt för barn att vara med i scouterna: ett understöd på tio euro i månaden gör det möjligt för två barn att delta i scoutverksamhet i ett år!

Under ett scoutår deltar barnet i ca 40 veckomöten där hen lär sig olika färdigheter under ledning av utbildade frivilliga gruppledare. De erfarenheter, vänner och kunskaper som scoutingen ger hjälper de unga att i framtiden hitta sin plats i samhället. Stödnätverk som nära vänskaper bidrar till, bär även under svårare tider i livet.

Är du redo att hjälpa?

Det är enkelt att bli en av Scoutingens vänner! 

Att delta som månadgivare är enkelt! Du behöver endast välja den summa du månatligen vill understöda Scoutingens vänner med och fylla i dina kontaktuppgifter. Summan debiteras dig därefter automatiskt månatligen.

Scouting har påverkat mitt liv mer än jag med ord kan beskriva. Då jag hade det som svårast hittade jag livsglädje igen tack vare scoutingen. I scouterna har jag hittat nya vänner och blivit vän med personer vars vänskap jag tidigare bara kunde drömma om”

Foto: Atte Kesti