Donation genom testamente

Tack för att du överväger att testamentera egendom till scoutingen. Scoutstiftelsen  ombesörjer att donationen oavkortad går till scoutingen. Scoutstiftelsen har stött den finländska scoutrörelsen ekonomiskt redan över ett halvt århundrade. Eftersom scoutstiftelsen bedriver allmännyttig verksamhet behöver den inte betala skatt på inkomna donationer eller testamenterade medel.

Testamenten kan endast upprättas av privatpersoner. Den som upprättar ett testamente har när som helst rätt att ändra det. Testamentet träder i kraft efter att personen som upprättat testamentet avlidit. För att ett testamente ska vara juridiskt bindande måste det uppfylla vissa formkrav, bl.a. bör det vara undertecknat av två oberoende vittnen. Vi hjälper gärna till med att upprätta ett testamente.

I frågor gällande donationer genom testamente kan du vara i direkt kontakt med:

Panu Räsänen, ombudsman
(09) 8865 1139, 050 305 5343
fornamn.efternamn@partio.fi

Scoutstitelsen, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors.
FO-nummer 01167857. Telefonnummer (09) 8865 1100

Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr antecknas mottagare för testamente.