Ensamhet bland barn och unga

Vart tionde barn i skolåldern känner sig ensamt – år efter år. Att uppleva ensamhet som barn förutspår ofta, tråkigt nog, utslagning och psykiska problem.

Enligt scouterna är en bra hobby det bästa botemedlet för att motverka ensamhet bland barn och unga. Vi vill försäkra oss om att inget barn hindras att delta i scouterna p.g.a. ekonomiska förutsättningar. Vi tror att varje barn och ungdom förtjänar en hobby hen trivs med. En hobby, där man får lyckas, känna sig betydelsefull och vara en i gruppen.

De upplevelser, vänner och kunskaper som barn och unga får genom scouterna finns som grund då den unga söker sin plats i samhället. Vänner och nätverk finns som stöd även då livet känns snårigt.

Bli en av Scoutingens vänner och stöd oss i vårt viktiga arbete!

Var tredje ungdom har slutat sin hobby på grund av ekonomiska skäl:

  • Enligt Ungdomsbarometern 2017 uppgav var tredje ungdom att hen slutat sin hobby på grund av ekonomiska skäl, 40 % uppgav att de inte kunnat börja en ny hobby på grund av ekonomiska skäl.
  • Enligt rapporten Lapsen ääni 2019 deltar barn från mindre bemedlade familjer mer sällan i hobbyer som kostar: 61 % deltar inte alls i hobbyer som kostar, motsvarande siffra för barn som upplever sig vara välbärgade är 34 %
  • Utbildningsministeriet uppskattar att en person som marginaliseras i ungdomsåren kommer att kosta samhället 1,2 miljoner under sin livstid.
  • Enligt en brittisk undersökning är scouting bra för den mentala hälsan också för vuxna. Speciellt bra visade sig scouting vara för personer som kommer från de lägre socialklasserna.
  • Hobbyer ger nya kunskaper, vänner, känslor av att lyckas och aktiviteter utanför skolan. Därför är de viktiga för barn. Hobbyer erbjuder också ett bra sätt att spendera sin fritid på en hobby kan bli mycket viktig för ett barn, speciellt om barnet befinner sig i en jobbig livssituation.
  • Att förebygga ensamhet bland barn och unga är en utmaning då det kommer till att främja hälso- och välfärd. Scoutingens vänner är scouternas sätt att för sin del vara med och förebygga marginalisering av barn och unga.

Foto: Anna Enbuske