Scouter i riksdagen 2023-2027

På denna sida publicerar vi scoutkandidaterna som är invalda i riksdagsvalet 2.4.2023. Scoutkandidat är en kandidat uppställd i valet som

  • är en scout och har betalat scouternas medlemsavgift år 2023; eller
  • är månadsgivare för Scoutingens vänner, och
  • har bekantat sig med Finlands Scouters riksdagsvalsmål och bundit sig att följa scoutingens värderingar och verksamhetsprinciper.

Scoutkandidater betyder inte att Finlands Scouter ställer sig bakom en viss kandidat eller ett visst parti.

Visar 1 - 5 av 5

Inka Hopsu

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Espoo

Lippukunta | Scoutkår

Kauka-Kuutit

Kuva | Bild

Partion eduskuntavaalitavoitteet allekirjoitan mielihyvin kaikki. On tärkeää pitää huolta nuorten hyvinvoinnista, sota Euroopassa, korona, huoli koko maapallon tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen ja luontokadon myötä ovat syystä nuorten mielen päällä. Harrastaminen, kuuluminen yhteisöön, mahdollisuudet vaikuttaa ja tukevat palvelut auttavat. Lisäisin listaan vielä laadukkaan koulutuksen, jolla omaa ja maamme pärjäämistä tulevaisuudessa voimme vahvistaa.

Luulen, että viime kädessä tulevaisuuden sukupolvet arvostelevat meitä sen perusteella, mitä teimme ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Luonto ja sen monimuotoisuus on ihmisten hyvinvoinnin ja myös taloudellisen toiminnan perusta. Päätösten ekologinen kestävyys tulee aina varmistaa. Myös tuleville partiopolville tulee säilyä puhdasta metsää, niittyjä, tuntureita, sisävesiä ja merta retkeilyyn. Jos pakko on partion hyvistä vaalitavoitteista valita, valitsen tämän.

www.inkahopsu.fi

Krista Mikkonen

Vaalipiiri | Valkrets

09 Savo-Karjalan vaalipiiri | Savolax-Karelens valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Joensuu

Lippukunta | Scoutkår

Partion ystävät

Kuva | Bild

Jotta lapsemme ja lapsenlapsemme voi elää hyvää elämää tällä pallolla, on ilmastopolitiikkaa vauhditettava ja pidettävä parempaa huolta luonnon monimuotoisuudesta. Tätä työtä haluan jatkaa. Metsäpolitiikassa on sovitettava nykyistä paremmin ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset intressit yhteen. Se on mahdollista, mutta vaatii metsänhoitoa, joka huomioi monimuotoisuuden, hiilensidonnan ja -varastoinnnin sekä virkistyskäyttömahdollisuudet nykyistä paremmin. Puu on hyvä, uusiutuva luonnonvara, josta on moneksi. Jotta saamme siitä paremman arvon, on jalostusastetta nostettava

Ilman hyvinvoivia nuoria, meillä ei ole tulevaisuutta. Harrastusmahdollisuuksien turvaaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen ovat koulutukseen ja sote-palveluiden pääsyyn satsaamisen ohella hyvinvoinnin eväitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mielenterveyspalveluihin, varhaiseen puuttumiseen ja riittävään tukeen koko koulupolun ajan.

Www.kristamikkonen.fi

Mari-Leena ”Marinol” Talvitie

Vaalipiiri | Valkrets

12 Oulun vaalipiiri | Uleåborgs valkrets

Puolue | Partiet

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Oulu

Lippukunta | Scoutkår

Partioparlamentaarikot sekä Pohjolan Pirteät ja Ilkan Partiolaiset.

Kuva | Bild

Jotta jokaisella suomalaisella nuorella on mahdollisuus harrastaa eli jokaisella olisi ainakin yksi harrastus. Samalla se tuo mielekästä tekemistä ja uusia kavereita, vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Jotta nuorilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä mielenterveyspalveluiden pariin eli vähintään keskustelemaan psykiatrisella sairaanhoitajalle, ilman lähetettä.

Jotta kouluissa ja opiskelupaikoissa olisi hyvä ja kannustava työ- ja opiskelurauha kaikilla. Ketään ei kiusattaisi vaan kaikki olisivat kavereita keskenään.

Jotta nuoret saisivat kesätyösetelin, jonka avulla saisi ekan tai toisen kesätyöpaikan.

Jotta opiskelupaikat olisivat aloilta, jolta nuorella on mahdollista löytää työpaikka ja rakentaa sitä kautta sekä omaa että meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta.

Www.mari-leena.net

Saara Hyrkkö

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Espoo

Lippukunta | Scoutkår

Koudat ry

Kuva | Bild

Tavoittelen jatkokautta eduskunnassa, koska planeetan pelastamiseksi on tehtävä kaikki voitava. Taloutta on rakennettava vastuullisesti ympäristön kantokyvyn rajoissa. Koulutukseen, kulttuuriin ja tieteeseen on panostettava. Lasten ja nuorten pahoinvoinnin juurisyihin on puututtava. Turvallisuutta on vahvistettava tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja rauhaa vaalien.

Allekirjoitan kaikki partiolaisten tavoitteet ja ne ovat minulle tärkeitä. Luontokadon pysäyttäminen ja ilmastokriisin ratkaiseminen ovat sukupolvemme tärkeimmät tehtävät. Nuorten hyvinvointi ja osallisuus ovat Suomen tulevaisuuden elinehto. Juuri tästä syystä perustin eduskuntaan Nuorten puolella -verkoston vahvistamaan nuorten ääntä päätöksenteon ytimessä. Ilmastotoimien jatkaminen, metsät ja nuorten hyvinvointi ovat kaikkein akuuteimmat kysymykset - jos sössimme niissä, moni muu asia menettää merkityksensä.

Olen vihreä kansanedustaja, diplomi-insinööri, pienen pojan äiti ja partiolainen. Työssäni kansanedustajana saan joka päivä hyödyntää partiossa opittuja taitoja ja toteuttaa partioihanteita. Olla yhtä aikaa kriisinkestävä neuvottelija, utelias sillanrakentaja ja analyyttinen optimisti.

https://www.saarahyrkko.fi

Timo Heinonen

Vaalipiiri | Valkrets

06 Hämeen vaalipiiri | Tavastlands valkrets

Puolue | Partiet

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Loppi

Lippukunta | Scoutkår

Partion ystävät

Kuva | Bild

Partio on upea harrastus. Itse en partioon lapsena kuulunut, mutta omat lapseni ovat olleet mukana partion toiminnassa. Arvostan partion tekemään työtä paljon ja niitä arvoja mitä toiminta lapsille ja jäsenilleen antaa.

Partion vaalitavoitteet hyvät ja kannatettavat. Niistä mahdoton nostaa yhtä ylitse muiden, mutta jokainen kokonaisuus allekirjoitukseni arvoinen.

Itselleni retkeily ja luonto lähellä sydäntä. Lupaan olla partion puolella jatkossakin!

www.timoheinonen.fi