Församlingen

Den evangeliska-lutherska kyrkan i Finland och scouterna har sedan långt tillbaka varit goda samarbetsparter. Kyrkan och Finlands Scouter har ett gemensamt samarbetsavtal. Också kårer och församlingar kan ingå egna avtal där man noggrannare kommer överens om hur samarbetet konkret ser ut och innebär på det egna området, läs mer kårens samarbete med en församling. Församlingen spelar en stor roll för många kårers verksamhet och stöder dem genom att bland annat erbjuda lokaler, stöd och ekonomiska bidrag.

Församlingsvalet 2022

Hösten 2022 valdes nya beslutsfattare till församlingar runtom i Finland. Inför församlingsvalet 2022 kunde de som ställt upp som kandidat anmäla sig som scoutkandidat. Här hittar du en lista över alla scoutkandidater som valdes in i valet 2023 och som gett sitt medgivande till att deras uppgifter publiceras. För mera information om valet besök: forsamlingsvalet.fi.

Församlingsvalet är viktigt också för scouter. Dels eftersom de förtroendevalda i församlingen gör många viktiga beslut som påverkar de kårer som samarbetar med en församling. De förtroendevalda i församlingen besluter bl.a. om hur verksamheten ser ut samt vad församlingens pengar används till. Men också eftersom vi uppmuntrar vi alla scouter att vara aktiva medborgare och rösta i alla val. Församlingsvalet är det enda nationella valet som 16-åringar också får rösta i.

Scouternas mål för Församlingsvalet 2022

Samarbete – nära och fungerande

 • Scoutingens roll som en del av kyrkans ungdomsverksamhet uppmärksammas.
 • Barn och ungas verksamhet inom församlingen stöds och utvecklas tillsammans med scouterna. Barn och ungas intressen tas i beaktande i församlingens beslutsfattande.
 • Scouting jämställs med andra frivilliga inom församlingen.
 • Diakoniarbetaren känner till scouting inom sitt område och samarbetar med kårer.
 • Församlingen behandlar alla kårer inom sitt område jämlikt.
 • Församlingens beslutsfattande är transparent och jämlikt. Att vara med och påverka görs så lätt som möjligt.  

Resurser – tillräckliga och fungerande stöd

 • För att upprätthålla en kvalitativ verksamhet behövs fungerande faciliteter och material. Lämpliga lokaler och resurser i församlingen avsätts för scouting.
 • Församlingar stöder scoutverksamheten och de frivilliga inom scoutingen genom att också satsa på ledarskaps- och första hjälpen utbildningar, eller liknande utbildningar.
 • Det satsas på Frans-verksamheten inom församlingen.
 • Samarbetsavtal görs skriftligt. I avtalet definieras också det praktiska samarbetet.

Mot en klimatneutral kyrka 2023

 • Församlingar och kårer gör klimatåtgärder för att jobba mot målet om en klimatneutral Kyrka 2023.
 • I församlingens beslutsfattande beaktas eventuell klimatpåverkan.